Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 1 februari 2001 Provinciaal sociaal beleidskader

De menselijke maat staat centraal in provinciaal sociaal beleid

De provincie wil haar welzijnstaak verbreden. Sociale doelstellingen moeten ook doorwerken in vraagstukken over zorg, ruimtelijke ordening, economie en dergelijke. Dat is de essentie van het provinciaal Sociaal Beleidskader. Hoofddoel van het provinciaal beleid blijft het helpen van instanties bij het oplossen van problemen die mensen belemmeren om aan het maatschappelijk leven deel te kunnen nemen. De provincie gaat er daarbij wel van uit dat mensen in de eerste instantie zelf verantwoordelijkheid nemen.

Het Sociaal Beleidskader 2001-2004 is de opvolger van de Welzijnnota 1997-2000. De provincie richt zich op de omstandigheden, de leefomgeving, van de mensen. Het gaat dan om het bijdragen aan het wegnemen van achterstanden, het voorkomen van sociale uitsluiting, het bevorderen van sociale samenhang, het aanbrengen van evenwicht in vraag en aanbod van wonen en zorg en scholing en arbeid, een veilige en gezonde leefomgeving en het nastreven van diversiteit, zoals een multiculturele samenleving. De provincie wil het initiatief nemen om partijen bij elkaar te brengen die deze problemen kunnen aanpakken.

Daarbij financiert de provincie projecten van anderen voor zover die passen in haar beleidsdoelen. Voor de daadwerkelijke uitvoering van het sociaal beleid maakt de provincie gebruik van zes provinciale steunfunctie-instellingen in Noord-Holland: Instituut voor ondersteuning van Maatschappelijke en Culturele Ontwikkeling in Noord-Holland (IMCO), Pyloon, Sportservice Noord-Holland, Noord-Hollands Participatie Instituut (NPI), Federatie Steunfuncties Minderheden (FSM) en Multiple Choice. Zelf zal de provincie haar taken op het gebied van bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening, economie en verkeer en vervoer vanuit ook een sociale invalshoek benaderen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vandaag het Sociaal Beleidskader vastgesteld. Gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur, de heer Enno Neef, zal het stuk met de gelijknamige statencommissie op 14 februari 2001 bespreken. (bron Prov NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl