Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 22 mei 2001 Voorlopig standpunt over herinrichting Bergen-Egmond-Schoorl

GS hebben een voorlopig standpunt ingenomen over het ontwerp-raamplan voor de Herinrichting Bergen-Egmond-Schoorl. Dit standpunt is opgesteld naar aanleiding van de inspraakreacties op het ontwerp-raamplan. Een van de onderdelen uit het plan is de mogelijke uitbreiding van de verblijfsrecreatie bij Aagtdorp. Hiertegen werd massaal geageerd. GS hebben in hun standpunt dan ook aangegeven te gaan zoeken naar een geschiktere locatie.

De totale kosten voor de herinrichting van het gebied zijn geraamd op ruim 57 miljoen. Hiervan neemt de provincie 6,5 miljoen voor haar rekening. De overige kosten worden gedragen door het rijk, de waterschappen en de gemeenten.

Na advisering door de Commissie van Advies voor de Herinrichting Bergen-Egmond-Schoorl nemen GS een definitief standpunt in. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl