Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 22 mei 2001 Extra geld jeugdzorg Noord-Holland Noord

Provinciaal beleidsplan Jeugdzorg 2002

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een voorlopig provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2002-2005 vastgesteld waaruit blijkt dat volgend jaar bijna f 100 miljoen naar de jeugdhulpverlening in de regio's Noord-Holland-Noord, Midden- en Zuid-Kennemerland en 't Gooi gaat.

Extra geld gaat er, evenals in het beleidsplan van 2001, naar de jeugdhulpverlening in Noord-Holland Noord, een gebied dat relatief tekort komt in de financiering van hulpaanbod.

Concreet wordt voorgesteld 4 ton extra beschikbaar te stellen voor méér intensief ambulant werk (met name hulpverlening in gezinnen met kinderen waar zich ernstige problemen voordoen). Ook stellen GS voor de subsidiëring van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening (AKJ) voort te zetten.

Verder is GS voornemens f 300.000 beschikbaar te stellen om de activiteiten van het Jongeren Opvangcentrum Hoorn op te nemen in de jeugdhulpverlening (Stichting Vlotbrug) waarmee het voortbestaan van dit tot nu toe op experimentele basis uitgevoerde werk verzekerd kan worden. Voorwaarde daarbij is wel dat de gemeente Hoorn gedurende een overgangsperiode nog 3 jaar bereid is ook een aandeel in de kosten op zich te nemen.

In het Beleidsplan leggen GS verder sterk de nadruk op hun voorbereiding op de komst van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg die het Rijk per 2003 heeft aangekondigd. Er wordt in totaal voor 2002 f 1 miljoen ingezet om diverse veranderingen te bewerkstelligen, zoals de voorbereiding op één Bureau Jeugdzorg (met regionale vestigingen), hulpverlening die meer flexibele en "op maat " kan zijn (de zgn. modularisering - in stukjes knippen - van het zorgaanbod) en voor onderzoek naar een andere financieringssystematiek.

Procedure

Het concept-ontwerp Beleidsplan Jeugdzorg 2002-2005 zal voorgelegd worden aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 6 juni 2001. Indien de commissie positief adviseert over het vrijgeven voor inspraak en overleg, is het plan daarvoor beschikbaar in de periode van 11 juni tot 11 juli. Het plan is dan in te zien in de Noord-Hollandse gemeentehuizen van de genoemde regio's, de openbare bibliotheken, in de bibliotheek van het provinciegebouw Houtplein te Haarlem en op de website van de provincie Noord-Holland.

Vaststelling door Provinciale Staten wordt momenteel voorzien voor november 2001. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl