Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 15 Mei 2002 Geen provinciale consultatieve referenda

Gedeputeerde Staten (GS) willen geen consultatieve referenda voor delen van de provincie Noord-Holland mogelijk maken. Volgens GS zijn er voldoende alternatieven mogelijk om burgers bij beleid te betrekken.

Gedeputeerde Staten (GS) willen geen consultatieve referenda voor delen van de provincie Noord-Holland mogelijk maken. Volgens GS zijn er voldoende alternatieven mogelijk om burgers bij beleid te betrekken. Dit stellen GS in reactie op het verzoek van Provinciale Staten om deze referendum mogelijkheid te onderzoeken. De huidige provinciale Referendum Verordening blijft daarom gehandhaafd tot aan de Grondwetsherziening in 2005.

Een consultatief referendum is een raadplegend referendum op initiatief van gemeente- of provinciaalbestuur onder de bevolking over ontwerp-besluiten of beleidsvoornemens. Een bestuur is vervolgens niet gebonden aan de uitslag van zo’n referendum.

GS vinden dat er momenteel voldoende alternatieven zijn voor een consultatief referendum om burgers uit een bepaalde regio te consulteren over bepaalde beleidsvoornemens of over de beleidsuitvoering. Zo organiseert het provinciaal bestuur regelmatig bijeenkomsten vooruitlopend op bijvoorbeeld het vaststellen van provinciale plannen. Ook bestaat er een provinciale Inspraakverordening die voorschrijft hoe burgers en andere rechtspersonen bij de voorbereiding van provinciaal beleid moeten worden betrokken. Verder geldt sinds januari voor de provincie ook de Verordening Burgerinitiatief waarbij burgers de mogelijkheid hebben om onderwerpen rechtstreeks op de politieke agenda te plaatsen.

De Tijdelijke Referendumwet verplicht zowel gemeenten als provincies om per 1 januari 2002 een referendumverordening te hebben welke een raadgevend correctief referendum mogelijk maakt. De provincie Noord-Holland beschikt over een provinciale Referendum Verordening die voorziet in een raadgevend correctief referendum. Een raadgevend correctief referendum vindt plaats op initiatief van de burger naar aanleiding van een genomen besluit. Het bestuur is niet gebonden aan de uitslag van zo’n referendum.

Vanaf 1 januari 2005 vervalt echter de Tijdelijke Wet en wordt via een Grondwetsherziening vanaf dat moment een bindend correctief referendum mogelijk. Dit is een referendum dat wordt gehouden over een reeds genomen bestuursbesluit. Daarbij is het bestuur wel gebonden is aan de uitslag van zo’n referendum. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl