Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 08 November 2002 Provinciale Staten behandelen begroting 2003

Maandag 11 november bespreken Provinciale Staten de beleidsbegroting voor 2003. Om 13.00 uur zijn belangstellenden welkom in het provinciehuis, statenzaal, Dreef 3 in Haarlem.

In een Memorie van Antwoord hebben gedeputeerde Staten gereageerd op de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen bij de algemene beschouwingen op 16 september en op de bespreking van de ontwerp-beleidsbegroting in de statencommissies. In de MvA zijn ook 8 inmiddels ingediende moties opgenomen. Voor komend jaar is op een begroting van € 417,2 miljoen een bedrag van

Daarnaast liggen er voor € 19 miljoen voorstellen voor investeringsprojecten, te bekostigen uit het Fonds Investeringen Noord-Holland. Na deze uitkeringen zal het FINH zijn uitgeput.

Voorafgaand aan het begrotingsdebat worden behandeld: notulen september en oktober, lange termijnagenda, programma 2003 Commissie Beleidsevaluatie, Najaarsbericht 2002, jaarstukken voor het Interprovinciaal Overleg voor 2003, deelverordening subsidiering bestemmingsplannen, deelverordening Groene Long, wijziging molenverordening , voorinvestering onderdelen project N 201, heroverweging subsidie rotonde Bekslaan Bloemendaal, meta-evaluaties gebundelde doeluitkering en bodemsaneringsbeleid. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl