Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 12 Januari 2005 Belastingmaatregelen gemeente Wieringermeer voor 2005

Nieuwe belastingtarieven

Bij de vaststelling van de begroting voor 2005 op 10 november 2004 heeft de gemeenteraad van Wieringermeer voor een belangrijk deel al aangegeven welke belastingmaatregelen er voor 2005 genomen moesten worden. In zijn vergadering van 16 december jongsleden zijn die maatregelen formeel bekrachtigd door het vaststellen van de betreffende verordeningen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Leges

De legestarieven zijn bijna allemaal enigszins gestegen. De bouwleges moesten extra worden verhoogd om weer kostendekkend te zijn. De vaste bedragen zijn met 12,5% gestegen. De percentages van de bouwsom zijn opgetrokken van 1,2% naar 1,3% voor bouwkosten tot € 50.000, van 1,3% naar 1,4% voor bouwsommen van € 50.000 tot € 250.000. Voor hogere bouwsommen geldt nu een percentage van 1,5 (was 1,3%).

Voor uittreksels uit de gemeentelijke bevolkingsadministratie behoeft u echter nu € 4,35 te betalen (was € 5,50).

De leges voor paspoorten en rijbewijzen zijn ook nu weer gestegen, mede door de verhoging van de kosten die het rijk aan de gemeenten doorberekent.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn. Dat betekent dat de kosten die de gemeente aan HollandCollect moet betalen en de kosten die de gemeente zelf nog maakt voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen moeten worden opgebracht door de afvalstoffenheffing. Voor 2005 betekent het de volgende tariefsverhoging:

Rioolrechten

Het concept Gemeentelijk Rioleringsplan 2005-2009 (GRP) voorziet in een aantal maatregelen op het gebied van de riolering, zoals afkoppelen van regenwater, het aanleggen van bergbezinkbassins, de stelselmatige vervanging van bestaande rioleringen, etc. Die maatregelen kosten geld. Het bij het concept GRP behorende kostendekkingsverhaal is uitgebreid door de raad besproken. Het heeft voor de burger immers forse financiële gevolgen. Op 16 december jongstleden heeft de raad besloten dat voor 2005 de rioolrechten met 9% moeten worden verhoogd.

Voor 2005 gelden de volgende tarieven:

Lijkbezorginsrechten

Hoewel ook de lijkbezorgingsrechten (t.b.v. de algemene begraafplaats) kostendekkend zouden moeten zijn, heeft de raad de verhoging voor 2005 beperkt tot 5%. De tarieven voor het bijzetten van urnen zijn zelfs aanzienlijk verlaagd. Het jaarlijkse onderhoudsrecht bedraagt voor 2005 € 84,-- voor een graf en € 26,50 voor een gedenkplaat op een nis. Voor het uitsluitend recht op een graf betaalt u in 2005 € 573,--, voor een begraving € 1.040,-- en voor het bijzetten van een urn € 175,-- in of op een eigen graf en € 100,- in een urnennis.

Onroerende-zaakbelastingen

De tarieven van de onroerende-zaakbelastingen zijn eerst verhoogd in verband met de inflatie en de door de raad gewenste extra verhoging om de begroting voor 2005 sluitend te krijgen en daarna verlaagd omdat de waarde van alle onroerende zaken opnieuw is vastgesteld voor de periode 2005 t/m 2006 (zie het aparte ar-tikel hierover op deze pagina). Per waarde-eenheid van € 2.268,-- bedragen de tarieven voor 2005:

Zalmsnip

De regering heeft besloten dat de lokale lastenvermindering (de zogenaamde Zalmsnip) vanaf 2005 vervalt. Voor onze gemeente betekent het dat uw aanslag afvalstoffenheffing niet meer met € 30,26 wordt verlaagd. Het betreft hier een rijksmaatregel waartegen de gemeente niets kan doen.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? U kunt telefonisch informatie vragen bij Dick Appel van gemeente Wieringermeer, hij is iedere werkdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur onder nummer (0227) 60 64 75. (Bron: Gemeente Wieringermeer)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl