Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 13 Januari 2005 Gemeenten spreken over nieuwe bestuurlijke vorm voor Gewest

Begin februari komen de voltallige colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gewestgemeenten bij elkaar om over de bestuurlijke aansturing van het Gewest Kop van Noord-Holland te spreken. Het Dagelijks Bestuur van het Gewest stelt voor de bestuurlijke aansturing te wijzigen om zo de samenwerking tussen de gemeenten te verbeteren.

Intergemeentelijke samenwerking is volgens het Dagelijks Bestuur noodzakelijk om de ontwikkeling van de regio op een goede, afgewogen wijze vorm te geven. Dit om de kwaliteit van de regio als woon-, werk- en recreatiegebied te handhaven en waar nodig te verbeteren. Hiervoor is een integrale visie en samenhangend intergemeentelijk beleid voor nodig. Om dit te kunnen waarborgen is volgens het bestuur een nieuwe vorm van bestuurlijke aansturing op intergemeentelijke beleidsontwikkeling nodig.

In de nieuwe werkwijze zal het gewestbestuur voortaan fungeren als sturingsorgaan ten behoeve van de negen gemeenten. Om deze bestuurlijke aansturing en de integraliteit ervan te waarborgen is draagvlak binnen de gemeenten van groot belang. Daarom stelt het Dagelijks Bestuur voor het Algemeen Bestuur van het Gewest uit te breiden. Het Algemeen Bestuur bestaat nu uit tien personen. Eťn bestuurlijk vertegenwoordiger van iedere gemeente en de burgemeester van Den Helder als voorzitter. Voorgesteld wordt om vanuit iedere gemeente twee bestuurders af te vaardigen in het Algemeen Bestuur. Ook worden de gemeenteraden voortaan meer bij het opstellen en uitwerken van intergemeentelijk beleid betrokken door het aanwijzen van raadscommissies voor regionale zaken.

Een directe aanleiding voor de nieuwe vorm van bestuurlijke aansturing van het Gewest Kop van Noord-Holland is ook het provinciaal ontwikkelingsbeeld. Het provinciaal ontwikkelings-beeld heeft de gemeenten voor de uitdaging gesteld gezamenlijk invulling te geven aan een aantal regionale ontwikkelingsthema´s. De thema´s ruimtelijke indeling, economie en sociale agenda worden binnen de nieuwe bestuurlijke werkwijze door het Gewest uitgewerkt tot uitvoeringsprogramma´s voor samenhangend intergemeentelijk beleid.

Dinsdag 1 februari a.s. vergaderen de colleges van B&W van de negen gemeenten over het voorstel om de bestuurlijke aansturing voor het Gewest Kop van Noord-Holland te wijzigen. Als het voorstel wordt ondersteund zal medio februari met de nieuwe werkwijze worden gestart. In september zal deze nieuwe vorm van aansturing worden geŽvalueerd. (Bron: Gewest KvNH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl