Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 01 Februari 2005 Colleges 5 gemeenten laten samenwerking ambtelijke organisaties onderzoeken

Start onderzoeksfase gemeentelijke samenwerking

Op dinsdag 25 januari 2005 heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden van de colleges van de gemeenten Anna Paulowna, Schagen, Harenkarspel, Niedorp en Zijpe met betrekking tot het initiatief van Anna Paulowna voor de totstandkoming van niet-vrijblijvende samenwerking tussen de ambtelijke organisaties van genoemde gemeenten.

Onder voorzitterschap van een externe deskundige zijn afspraken gemaakt over het verder te volgen proces.

Gestart wordt met een zogenaamde 0-fase.

In deze fase wordt nader onderzoek gepleegd naar de nut en noodzaak van samenwerking, de verschillende mogelijkheden van (ambtelijke) samenwerking, bestaande samenwerkingsvormen, en het selecteren van gemeentelijke taken die in een eerste stap voor intensieve samenwerking in aanmerking komen. Bovengestelde vragen worden voor een deel door iedere gemeente afzonderlijk ingevuld (met eventuele ondersteuning van een externe adviseur). Daarvoor wordt per gemeente een zogenaamde hulpstructuur ingesteld. Deze hulpstructuur bestaat uit een nader te bepalen aantal ambtelijk medewerkers van de betreffende gemeente.

Op basis van de bevindingen uit de 0-fase wordt door de verschillende colleges een "go- or no go"-besluit genomen.

Voor de begeleiding van het proces is door de colleges besloten een Stuurgroep, een Projectgroep en een Klankbordgroep in te stellen. De stuurgroep bestaat uit de gezamenlijke colleges van b&w. De belangrijkste taak van de Stuurgroep is het bewaken van het proces en de besluitvorming aan het eind van de 0-fase.

De Projectgroep wordt gevormd door ťťn bestuurlijk vertegenwoordiger uit elk college, en de gemeentesecretarissen van de vijf deelnemende gemeenten. De taak van de Projectgroep is het formuleren van een onderzoeksopdracht, het selecteren van een externe adviseur voor de begeleiding van de 0-fase, de dagelijkse bewaking van het proces, en ook het nader invullen van, onder meer, een communicatie- en een financiŽle paragraaf.

De Klankbordgroep wordt samengesteld uit een tweetal ambtelijke vertegenwoordigers uit iedere organisatie (niet zijnde de gemeentesecretarissen) en heeft als taak de transparantie van het proces te bewaken. Zij adviseert de Stuurgroep derhalve met name met betrekking tot de procesgang.

Ook de Ondernemingsraden van de deelnemende gemeenten hebben een belangrijke rol in dit traject. Naast het feit dat zij voortdurend worden geÔnformeerd over de stand van zaken, hebben zij ook nog op een aantal momenten een adviesrecht op grond van de Wet op de Ondernemingsraden.

Het eerste "adviesmoment" doet zich voor bij het formuleren van de onderzoekopdracht en de keuze van de externe adviseur.

Op 10 februari a.s. komt de Projectgroep bijeen voor het formuleren van de onderzoeksopdracht en het selecteren van de uit te nodigen adviesbureaus voor de begeleiding van de 0-fase. Mede op basis van de ingediende offertes zal een nadere planning worden opgesteld.

De provincie Noord-Holland heeft toegezegd voor dit traject een subsidie te verlenen. De hoogte van het bedrag is nog onderwerp van nader overleg.

De burgemeester van Anna Paulowna, de heer A.J. Pennink, zal namens alle deelnemende gemeenten optreden als woordvoerder. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl