Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 03 Februari 2005 MKB-Noordwest Holland wil overbewinkeling in regio voorkomen

Ondernemersorganisatie MKB-Noordwest Holland heeft op 28 januari  de nieuwe gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën de heer T. Hooijmaijers haar wensen kenbaar gemaakt.

Zo ziet MKB-Noordwest Holland ziet graag een actief meedenkende en meelobbyende provincie m.b.t. de ruimtelijke ontwikkeling van de regio Noordwest Holland. 

M.b.t. de vaststelling van het nieuwe streekplan annex ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord merkt MKb-Noordwest Holland  op content te zijn met het creëren van een ontwikkelingsmogelijkheid van een regionaal bedrijventerrein ten westen van Hoorn. Tegelijkertijd vervalt echter de ontwikkelingsmogelijkheid van een bedrijventerrein tussen Hoorn en Enkhuizen hetgeen wij zeer betreuren o.a. omdat dit een negatief effect heeft op de woon-werkbalans in de regio.

Een belangrijk item is de door MKB-Noordwest Holland en  Kamer van Koophandel Noordwest Holland gewenste invoering van een Regionale Commissie Winkelplanning Noordwest Holland.

Deze commissie moet (gezien de diverse huidige ontwikkelingen) voorkomen dat er een overbewinkeling in de regio ontstaat en ook voor de toekomst een evenwichtige detailhandelsstructuur gewaarborgd is. Daartoe dient er een structurele samenwerking gestart te worden tussen de gemeenten, de provincie, kamer van koophandel en MKB-Noordwest Holland e.e.a. gegoten in de vorm van voornoemde Regionale Commissie Winkelplanning Noordwest Holland. Dit vindt  MKb-NWH mede in het kader van de Nota Ruimte van groot belang.  

MKB-Noordwest Holland heeft de provincie geadviseerd m.b.t. het nieuwe provinciale locatiebeleid e.e.a. i.s.m. MKB-Nederland. Het nieuwe concept-locatiebeleid van de provincie heeft veel elementen overgenomen zoals door MKB-Noordwest Holland en MKB-Nederland gewenst. Het nieuwe provinciale locatiebeleid dient thans conform te worden vastgesteld en te worden gerealiseerd.

De verdere uitbouw van Hollands Bloementuin in Anna Paulowna acht MKB-NWH van groot belang voor de regionale economie van de Kop van Noord-Holland.

De ontwikkeling van een regionale ontwikkelingsmaatschappij wordt door MKB-NWH ondersteund, maar dan wel met een werkgebied dat tevens de regio Waterland omvat. MKB-Noordwest Holland wil graag directer betrokken worden bij de verdere ontwikkeling.  

Bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijven. O.a. de doortrekking van de A8 en de verbetering van de doorstroming van de Westfrisiaweg (N23) acht MKB-NWH in dit verband van groot belang. M.b.t. de verbetering van de doorstroming van de Westfrisiaweg kan nog worden opgemerkt dat die - zoals recent onderzoek heeft uitgewezen - tevens een positief regionaal-economisch effect zal hebben.

De mogelijke toekenning van de werelderfgoedstatus aan het Waddenzeegebied acht MKB-NWH overbodige regelgeving. Het gebied wordt al voldoende beschermd. 

Er zal alles op alles gezet moeten worden om de regio Noordwest Holland in planologisch opzicht op de kaart te houden. De impliciete degradatie in diverse rijksnota's van de regio tot een soort Jutland dient voorkomen te worden. (Bron: MKB Noordwest Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl