Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 16 Februari 2005 Wieringen geeft randmeer nog een kans

De gemeenteraad van Wieringen stemde unaniem in met het voorstel om in gesprek te gaan over de wijze waarop de uitwerking van de nu voorliggende visie op het randmeer en omgeving gestalte moet krijgen. De Stuurgroep Wieringerrandmeer is gematigd positief en noemt het een stap in de goede richting. Ze zijn blij met de positieve grondhouding van Wieringen om toch in gesprek te gaan. De komende weken moet blijken of dit een voldoende vertrouwensbasis biedt om alsnog in te stemmen met de Intentieovereenkomst.

Pas na het tekenen van de Intentieovereenkomst kan aan de slag worden gegaan met de uitwerking van de visie van Lago Wirense tot een plan. Er zal dan een maand worden ingelast waarin alle betrokken partijen om tafel gaan zitten om te komen tot een globaal ontwerp + begroting (de businesscase). Deze businesscase zal de basis zijn voor verdere onderzoeken en planologische procedures. Begin april zal de businesscase ter goedkeuring worden voorgelegd aan de besturen van de betrokken partners (raden, staten, Lago Wirense). Een belangrijk moment voor het project, want pas dan zal blijken of er een randmeer komt waarin alle betrokken partners zich kunnen vinden. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl