Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 04 April 2005 Waterpolitie Den Helder blijft

De groep Den Helder van de Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) blijft bestaan. Dat hebben de Korpschef en de Korpsbeheerder van het KLPD, in afstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op donderdag 24 maart besloten.

Naar aanleiding van de reorganisatie van het KLPD en de vorming van de dienst Waterpolitie in 2002 heeft de Korpschef van het KLPD besloten de taken van de dienst Waterpolitie, de omvang van haar werkgebieden en de verhouding met andere overheidsorganisaties opnieuw tegen het licht te houden. Doel is deze dienst efficiŽnter, economischer en slagvaardiger te kunnen laten functioneren. Om dit doel te bereiken heeft de dienst Waterpolitie een voorstel gedaan waarin medewerkers en materieel zo strategisch mogelijk worden verdeeld over Nederland. De huidige bezetting en financiŽn zijn hierbij leidend geweest.

Samenvoeging groepen

Over een aantal groepen kon worden gesteld dat de samenvoeging met een andere groep gerechtvaardigd zou zijn. Voor Den Helder lag dit anders. Zeker, er waren argumenten om tot sluiting van deze groep over te gaan, maar ook de tegenargumenten waren helder en zwaarwegend. Dit vonden zowel de dienstleiding van de Waterpolitie als de betrokken externe partners rondom de Waddenzee. Zij hebben zich dan ook hard gemaakt Den Helder als groep te laten bestaan.

Voortbestaan Den Helder

In de discussie over het al dan niet laten voortbestaan van Den Helder speelden vooral nationale belangen op grond van natuur en natuurbescherming (o.a. gaswinning Waddenzee) een doorslaggevende rol om deze locatie toch te handhaven. Ook argumenten als terrorismebestrijding, het criminaliteitsbeeld van de Noordzee, de buitengrens van de EU en het wijkagentschap op het wad speelden mee. Probleem was echter dat zowel de mensen als de middelen ontbraken om aan deze politietaken voor groep Den Helder voldoende invulling te geven. Dit probleem is nu opgelost; de Korpschef van het KLPD heeft op grond van de genoemde argumenten besloten negen formatieplaatsen toe te voegen aan de dienst Waterpolitie. Ook zijn de mogelijkheden geschapen om een nieuw vaartuig toe te voegen aan de vloot. Het voortbestaan van de groep Den Helder is hiermee een feit geworden. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl