Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 07 Juni 2005 College B&W Den Helder; nu niet breken met Libema, doorpraten over de toekomst

Begin maart is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder gestart met een feitenonderzoek naar aanleiding van de vertrouwensbreuk tussen Willemsoord BV en Libema. Volgens de directie en de Raad van Commissarissen (RvC) van Willemsoord BV en de voorzitter van de Beheer en Ontwikkelingsraad (BOR) was er een vertrouwensbreuk ontstaan met Libema. Dit zou volgens hen de reden zijn om de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Libema en de gemeente met onmiddellijke ingang te beŽindigen. De SOK kan beŽindigd worden als er sprake zou zijn van een ernstige toerekenbare tekortkoming van de zijde van Libema.

Niet Breken

Het feitenonderzoek van het college bestond uit een aantal gespreksronden met alle betrokkenen. Daarnaast is er een uitgebreid bronnenonderzoek verricht. Het bronmateriaal bestond voornamelijk uit de verslagen en documenten van de vergaderingen van de BOR, de RvC en het Breed Overleg (gezamenlijke vergadering van de BOR en de RvC). Het college heeft de verzamelde feiten vervolgens geÔnterpreteerd. (Zie hiervoor de bijlagen "De Feiten" en "De interpretatie van de feiten" op de website www.denhelder.nl.)

Het college concludeert uit het onderzoek dat er geen sprake is van een ernstige formele juridische tekortkoming als bedoeld in de SOK van de zijde van Libema. De vertrouwensbreuk tussen enerzijds de BOR, de RvC en de directie van Willemsoord BV en anderszijds Libema lijkt in de visie van het college met name zijn oorzaak te vinden in onvoldoende heldere en transparante communicatie. Wel zijn er naar de mening van het college enkele geschilpunten geconstateerd die oplossing behoeven.

Overigens is er tot op heden geen sprake geweest van een vertrouwensbreuk tussen de gemeente Den Helder en Libema.

Op basis van het onderzoek is het college van mening dat er geen reden is om de SOK te beŽindigen.

Of de samenwerking met Libema kan worden voortgezet hangt af van het feit of er voldoende gemeenschappelijke visie is voor de toekomst.

Toekomst

In goed overleg met Libema is een toekomstgerichte ontwerp-intentieverklaring opgesteld. Hieruit spreekt de bereidheid om gezamenlijk een nieuwe koers voor het project Oude Rijkswerf Willemsoord/Cape Holland te bepalen. Deze ontwerp-intentieverklaring is geen vervanging van de SOK en blijft binnen de kaders van de SOK. Het college en Libema willen een gezamenlijke ruimtelijke visie voor het complex Oude Rijkswerf Willemsoord formuleren. Daarbij staat hen een kwalitatief hoogstaande open binnenstedelijke ontwikkeling met toeristische en andere leisure kenmerken voor ogen. Met tevens maatschappelijke voorzieningen, faciliteiten voor jaarlijks terugkerende evenementen, een marina (jachthaven), bedrijvigheid en binnenstedelijke functies. Dit alles moet passen in het historische ambachtelijke karakter van het gebied. De Prins Willim beter kan worden verplaatst naar de andere zijde van het Themapark. In gebouw 51 wordt een horecafunctie gerealiseerd.

Bij de uitwerking van de intentie-verklaring zal het college uiteindelijk de conclusie moeten trekken of de samenwerking met Libema ook op termijn kan worden voortgezet en er een oplossing is voor de geschilpunten. De heer N.A. Bais deelt de mening van de Raad van Commissarissen dat er sprake is van een vertrouwensbreuk met Libema en hij is derhalve afgetreden als president Commissaris van Willemsoord B.V. Ook de andere commissarissen, de heren G. Westerdijk en VADM b.d. C. van Duyvendijk zijn per 1 juni 2005 afgetreden.

Onderzoek OM

De hoofdofficier van Justitie te Alkmaar heeft laten weten nog minimaal een maand nodig te hebben om zijn bevindingen t.a.v. het justitieel onderzoek te formuleren.

Na overleg met de seniores op 2 juni is besloten dat de geplande raadsvergadering van 9 juni niet doorgaat omdat de bevindingen van het Openbaar Ministerie nog niet beschikbaar zijn. De ontwerp-intentieverklaring en het concept-raadsvoorstel worden nu niet ter besluitvorming aan de raad aangeboden, maar ter kennisname. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl