Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 15 Juli 2005 Nieuwe ambulancestandplaats in Middenmeer

Gedeputeerde Staten hebben op 12 juli 2005 besloten het Spreidingsplan ambulancezorg in Noord-Holland 2001-2007 voor de regio's Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord te wijzigen.

Bij Weesp en Ziekenhuis Gooi Noord komen nieuwe standplaatsen voor ambulances. Standplaats Bussum Zuid wordt opgeheven. Verder gaan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) in principe akkoord met de verplaatsing van de standplaats van Wieringerwerf naar Middenmeer, onder voorwaarde dat deze aan de A7 komt te liggen. GS willen zich pas na een proefperiode van 2 jaar definitief uitspreken over een verzoek tot opheffing van standplaats De Stolpen.

GS schrijven dit in hun nota's Ambulancestandplaatsen in Gooi en Vechtstreek en Ambulancestandplaatsen in Noord-Holland Noord. Met hun besluit brengen zij een wijziging aan in het Spreidingsplan Ambulancezorg in Noord-Holland 2001-2007. De provincie bepaalt in een spreidingsplan waar de standplaatsen van ambulancediensten moeten komen. Uitgangspunt daarbij is dat binnen 15 minuten na melding een ambulance ter plaatse is.

Noord-Holland Noord

De Regionale ambulancevoorziening Noord-Holland Noord (RAV NHN) heeft GS verzocht het spreidingsplan te wijzigen zodat het aantal overschrijdingen van de 15-minutengrens verder wordt teruggedrongen. Het verzoek wordt onderschreven door de zorgverzekeraars. GS hebben het verzoek grotendeels gehonoreerd en het volgende besloten:

Standplaats Alkmaar-Noord blijft gehandhaafd.

Standplaats Schagen blijft gehandhaafd en de aanwijzing van de standplaats De Stolpen wordt opgeschort. Dit voorlopige besluit geldt tot 1 oktober 2007. GS willen pas na een proefperiode van 2 jaar een besluit nemen over dit onderdeel van het verzoek van de RAV NHN. Zij willen er zeker van zijn dat opheffing van standplaats De Stolpen niet te veel nadeel oplevert voor inwoners van de gemeente Zijpe en het gebied rond Hargen en Camperduin. Deze zomer start de RAV NHN een proef met een motorambulance voor het kustgebied.

De standplaats Wieringerwerf wordt in principe verplaatst naar Middenmeer, onder voorwaarde dat de nieuwe standplaats aan de A7 komt te liggen. Den Oever en de Afsluitdijk moeten vanaf Middenmeer op tijd bereikt kunnen worden. Verplaatsing is gunstig voor het aan Wieringermeer grenzende deel van West-Friesland.

Gooi en Vechtstreek

In Gooi en Vechtstreek wordt het aantal standplaatsen uitgebreid van 2 naar 3. De huidige standplaatsen, Bussum-Zuid en Hilversum, zijn niet meer toereikend om er voor te zorgen dat de gehele regio binnen 15 minuten na melding per ambulance bereikbaar is. Binnenkort zullen de ambulances gestationeerd zijn in de directe omgeving van Weesp, bij Ziekenhuis Gooi-Noord en in Hilversum. De oprichting van een standplaats bij Weesp is gunstig voor inwoners van de Vechtstreek. Standplaats Bussum Zuid zal verplaatst worden naar Ziekenhuis Gooi-Noord. Dit is vooral gedaan met het oog op de tijdige bereikbaarheid van de inwoners van Huizen.

De Regionale ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek (RAV G&V) zoekt momenteel uit welke locaties het meest geschikt zijn. De zorgverzekeraars stemmen in met de aanpassing van het spreidingsplan.

Na realisering van deze wijzigingen beschikt de regio Noord-Holland Noord tot 1 oktober 2007 over de volgende 9 standplaatsen: Den Burg, Kooypunt, Middenmeer, Schagen, Roskamsluis, Alkmaar-Noord, Alkmaar-Zuid, Hoorn en Hoogkarspel.

Procedure

Het besluit wordt ter inzage gelegd en tot 10 september 2005 kunnen belanghebbenden hun reactie aan GS kenbaar maken. Hierna bekijken GS of dit aanleiding geeft tot bijstelling van hun besluit. De beide RAV's zullen daarna gevraagd worden concrete voorstellen in te dienen voor meer precieze locaties voor de standplaatsen Weesp, Ziekenhuis Gooi-Noord en Middenmeer.

De nota's liggen van 20 juli tot en met 9 september 2005 ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het besluit schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen aan:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem.

Na 9 september 2005 bekijken Gedeputeerde Staten of de ontvangen reacties aanleiding geven om hun besluit van 12 juli te herzien.

De nota 'Nota Ambulancestandplaatsen in Gooi en Vechtstreek' en de 'Gedeeltelijke herziening Ambulancestandplaatsen Noord-Holland Noord' kunt u ook vinden op www.noord-holland.nl (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl