Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 22 November 2005 Reorganisatie provincie Noord-Holland in slotfase

Medewerkers van de provincie Noord-Holland hebben deze week te horen gekregen wie mee overgaat naar de nieuwe organisatie en wie voorlopig boventallig wordt. Dit in het kader van de lopende reorganisatie. Personeel en provinciale staten zijn geÔnformeerd over de uitkomsten van het plaatsingsproces. Naar verwachting zullen 844 van de 1110 medewerkers een plek in de nieuwe organisatie krijgen. Het gaat hierbij om degenen die aan het plaatsingsproces hebben deelgenomen; de out te sourcen organisatieonderdelen zijn hier niet in betrokken. Voor boventalligen is een Sociaal Plan van toepassing.

De provincie omvat na 1 januari vier directies: 'Beleid', 'Subsidies, Handhaving en Vergunningverlening', 'Beheer en Uitvoering' en 'Middelen'. Gedeputeerde Staten willen een kleinere organisatie die slagvaardig werkt (met een omvang van 1081 formatieplaatsen; de huidige formatie is 1379, waarvan feitelijk 1241 zijn bezet).

De nieuwe organisatie moet kwalitatief hoogwaardig zijn en meer op uitvoering gericht. Dit stelt andere - vaak zwaardere - eisen aan de vaardigheden van medewerkers dan tot nu toe het geval was.

Het aantal mensen dat na 1 januari feitelijk zal moeten uitkijken naar een nieuwe baan wordt beperkt door het gegeven dat van de voorlopig boventallige medewerkers ongeveer 80 mensen gebruik kunnen maken van vervroegd pensioen.

Ook verwacht de directie dat een deel van de voorlopig boventalligen nog geplaatst kan worden in de derde plaatsingsronde na 1 januari. Dan wordt bezien of mensen in een andere dan hun eigen directie een plek kunnen krijgen. Tot slot zal naar verwachting een - nu nog onbekend deel - van de boventalligen direct gebruik maken van een regeling uit het Sociaal Plan.

Bij de directie Middelen zijn 182 van de 288 medewerkers voorlopig geplaatst. Bij de directie Beleid krijgen 224 van de 331 medewerkers een plaats. Bij de directies Subsidies, Handhaving en Vergunningverlening en bij de directie Beheer en Uitvoering zijn dat respectievelijk 171 van de 189 medewerkers en 267 van de 302 kandidaten. Er heeft zorgvuldige plaatsing plaatsgevonden, waarbij is gelet op het vereiste kennisniveau voor de nieuwe functie, de bekwaamheden waarover een kandidaat moet beschikken en de mogelijkheden om zich daarin te ontwikkelen.

Eind januari - na afloop van de derde plaatsingsronde - is het aantal boventallige medewerkers definitief bekend. Voor de functies waarvoor intern geen kandidaten zijn gevonden start de externe werving in februari 2006.

Sociaal plan

De reorganisatie van de provincie is sinds 2003 in voorbereiding. In december 2004 heeft gedeputeerde P. Poelmann met de vakorganisaties AbvaKabo en CNV Publieke Zaak een Sociaal Plan vastgesteld.

Boventallige medewerkers krijgen persoonlijke begeleiding bij het zoeken naar ander werk en/of kunnen gebruik maken van verschillende premies en afvloeiingsregelingen. De provincie heeft een Mobiliteitscentrum in het leven geroepen om de medewerkers hierbij te ondersteunen. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl