Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 02 Januari 2006 Provincie Noord-Holland start met nieuwe organisatie

De provincie Noord-Holland heeft de reorganisatie van haar ambtelijke organisatie zo goed als afgerond.

De Statengriffie en het Kabinet van de commissaris van de Koningin behielden hun zelfstandige positie, maar alle overige afdelingen zijn opgegaan in vier nieuwe directies. Gezamenlijk vormen die een afgeslankte organisatie waarvan de manier van werken vooral is gericht op uitvoering.

Uitvoering en handhaving

Zo bestaat bijna tweederde van de nieuwe organisatie uit onderdelen voor de uitvoering en handhaving van het beleid. Deze uitvoeringstaken zijn verdeeld over twee directies. Bij Subsidies, Handhaving en Vergunningen (SHV) is het proces ondergebracht van aanvraag, beoordeling, verlening en toezicht/handhaving met betrekking tot subsidies en vergunningen.

Bij de Directie Beheer & Uitvoering (B&U) vinden we de realisatie van groen- en infrastructuurprojecten, beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen, muskusrattenbestrijding en de strategie van het beheer.

Servicepunten

Voor het contact met burgers en relaties beschikken beide directies over een Servicepunt. Bij dit Servicepunt kunnen externe relaties terecht met al hun (aan)vragen, klachten en melding. Het Servicepunt Subsidies, Handhaving en Vergunningen is te bereiken via het (gratis) telefoonnummer 0800 - 9986734. Het Servicepunt Beheer en Uitvoering (vaar)wegen is te bereiken via het (gratis) telefoonnummer 0800 - 2476734.

Beleid en ondersteuning

Ongeveer een kwart van de organisatie wordt gevormd door onderdelen die verantwoordelijk zijn voor beleidsontwikkeling zoals onder andere bestuurlijke ontwikkeling, Europa, cultuur, economie, landbouw, ruimtelijke inrichting, verkeer en vervoer en water. Zij zijn ondergebracht bij de Directie Beleid.

De vierde directie, Middelen, ondersteunt de overige directies bij het realiseren van hun doelen. De taken zijn onder te verdelen in advisering en uitvoering op het gebied van financiŽn, personeel, communicatie, juridische zaken en administratieve en werkplekondersteuning.

Meer informatie op www.noord-holland.nl (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl