Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 10 Januari 2006 Nieuwe derde Nota Waddenzee, inspraak start deze maand

De Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa en ťťn van de grootste getijdengebieden ter wereld. Met zijn brakke en zoute wateren en hogergelegen kwelders biedt dit gebied ruimte aan internationaal belangrijke flora en fauna. De Waddenzee vormt voor trekvogels onderweg van het noordelijk halfrond naar het zuidelijk halfrond een noodzakelijke tussenstop. Via een aantal wetten en internationale verdragen wordt de Waddenzee erkend als een uniek natuurgebied. De natuur en het landschap geven de Waddenzee een eigen identiteit, die zich uitstrekt tot de omliggende gebieden. De Waddenzee, de omliggende eilanden en vastelandgemeenten vormen samen het waddengebied.

Het gebied kent een voortdurende dynamiek en is de afgelopen eeuw veranderd onder invloed van de mens. Denkt u hierbij aan landaanwinning en de aanleg van kustverdedigingswerken. Het Rijk heeft de primaire verantwoordelijkheid om de ontwikkelingen in het waddengebied zodanig te sturen dat de identiteit en kwaliteit tot zijn recht komen. Het waddenzeebeleid waarin de ecologische en natuurwaarden centraal staan, dateert uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Voor die tijd werden de wadden gezien en behandeld als een voornamelijk waterstaatkundig onderwerp. Sturing vanuit het Rijk gebeurt sinds 1980 via een in een planologische kernbeslissing (pkb) weergegeven rijksvisie.

In een pkb formuleert het Rijk beleid voor de ruimtelijke inrichting binnen Nederland. De Derde Nota Waddenzee is een gebiedsgerichte pkb voor de Waddenzee. Het kabinet heeft laten beoordelen op welke manier de beleidsuitspraken in de concept pkb mogelijk de natuur, het landschap en het milieu van het gebied beÔnvloeden. Het kabinet nodigt u uit te reageren op de conclusies uit de beoordelingen en de verwerking ervan in de pkb Derde Nota Waddenzee.

Van 12 januari tot en met 22 februari 2006 liggen de passende beoordeling, de strategische milieubeoordeling en het concept aangepast deel 3 pkb Derde Nota Waddenzee ter inzage.

Hier vindt u de hoofdlijnen van de passende beoordeling, de strategische milieubeoordeling en het concept aangepast deel 3 van de pkb Derde Nota Waddenzee. Hiermee krijgt u een indruk van het voorgenomen beleid. De volledige documenten vindt u op een cd-rom, die is bijgevoegd bij de Inspraakwijzer en die u kunt bestellen. U kunt de losse documenten zelf ook downloaden of bestellen.

Downloaden kan via www.waddenzee.nl of www.vrom.nl/waddenzee. (Bron: www.waddenzee.nl)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl