Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 06 Februari 2006 Ontwerp nieuwe Keur ter inzage

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2006 vervangt de keuren van het voormalige hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en van de voormalige waterschappen Het Lange Rond, Groot-Geestmerambacht, Hollands Kroon, Westfriesland en De Waterlanden. Daarmee gaat er één keur gelden voor het gehele gebied van het hoogheemraadschap.

In de keur zijn regels opgenomen voor het beheer, het gebruik en het onderhoud van waterstaatswerken, zoals waterkeringen en watergangen. De regels hebben tot doel de waterstaatswerken in stand te houden en goed te laten functioneren. Daarvoor zijn in de keur verplichtingen en verbodsbepalingen opgenomen.

De keur is voor u van belang als u langs een waterkering of waterloop grond heeft of werkzaamheden wilt uitvoeren. Als eigenaar of gebruiker van grond kunnen er voor u bepaalde (onderhouds)verplichtingen gelden. Wilt u werken maken of werkzaamheden uitvoeren in of bij waterkeringen of waterlopen, dan u heeft u in de meeste gevallen toestemming (ontheffing) van het hoogheemraadschap nodig.

De nieuwe keur brengt geen wijziging in bestaande onderhoudsverplichtingen. De onderhoudsplichten op grond van de keuren of leggers van de voormalige waterschappen blijven gehandhaafd tot de vaststelling van nieuwe leggers. Daarvoor geldt een afzonderlijke procedure.

De Algemene regels

Het hoogheemraadschap wil het aantal gevallen waarin keurontheffing nodig is, terugdringen. Daarom worden algemene regels vastgesteld. Deze bepalen in welke gevallen geen ontheffing van de keur meer vereist is, maar kan worden volstaan met een melding. Dat bespaart werk en kosten.

Er worden algemene regels vastgesteld voor het maken van beschoeiingen, natuurlijke oevers, steigers en tijdelijke werken. Wanneer u zich aan deze regels houdt, hebt u geen ontheffing meer nodig. Wel moeten de werkzaamheden bij het hoogheemraadschap worden gemeld.

Inzage

De ontwerpstukken liggen van 3 februari 2006 tot en met 17 maart 2006 ter inzage in de volgende kantoren van het hoogheemraadschap op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur:

De stukken zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Daarnaast zijn de stukken in te zien via de website www.hhnk.nl (Downloadable PDF documents) (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl