Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 26 April 2006 Aankoop- en aanbestedingenbeleid gemeente Harenkarspel

De gemeenteraad van Harenkarspel heeft onlangs opnieuw het inkoop- en aanbestedingenbeleid vastgesteld. Hierin staat de regelgeving, waaraan alle medewerkers die namens de gemeente inkopen doen, aanbestedingen plegen of op andere wijze gemeentelijk geld besteden, zich dienen te houden.

Het nieuwe beleid is op 7 februari 2006 vastgesteld door de gemeenteraad. Het eerder vastgestelde beleid dateerde van 24 mei 2005. De reden voor vernieuwing is gelegen in de Europese wetgeving.

De Nederlandse regering heeft de (nieuwe) Europese aanbestedingsrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geimplementeerd door de vaststelling van het "Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten" (BAO). De regelgeving van de BAO is op haar beurt verwerkt in het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (ARW 2005). De ARW is zodanig vorm gegeven dat deze aansluit op de Europese en Nederlandse wetgeving. Daarmee vervallen de door de gemeente Harenkarspel toegepaste aanbestedingsreglementen UAR 2001 en het UAR-EG 1991. Het VNG adviseerde de gemeenten hun aanbestedingsbeleid aan te passen aan de nieuwe wet en regelgeving en de ARW 2005 toe te passen. De BAO en de ARW 2005 zijn per 1 december 2005 van kracht geworden met een overgangstermijn tot 1 februari 2006.

Evenals het in mei 2005 vastgestelde inkoop en aanbestedingsbeleid kenmerkt ook het nieuwe beleid zich door dwingende procedures, vooral procedures die de interne controle en transparantie moeten waarborgen.

Daarnaast zijn in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid regels vastgesteld (art 8), die toegepast moeten worden bij de verschillende te onderscheiden inkoop en aanbestedingsprocedures. In de afgelopen tijd is gebleken dat de maximum bedragen voor het gunnen van diensten en werken "uit de hand" te laag waren. (respectievelijk € 6.000,- en € 15.000,-). Enerzijds omdat voor kleine leveringen en diensten de proceduretijd te langs was om slagvaardig te kunnen optreden en anderzijds de kritiek vanuit het bedrijfsleven dat men voor dergelijke lage bedragen kosten moest maken voor het uitbrengen van een offerte, waardoor de verhouding tussen de kosten en de opdracht scheef groeide. In het nieuwe beleid zijn beide bedragen verhoogd. Onderzoek leert dat hierdoor een aantal procedures met ca 7 weken bekort kan worden, het geen de slagkracht van het college vergroot.

Dit resulteert in het volgende: Gunningen uit de hand:

Het voornemen van de regering is een aanbestedingswet op te stellen. De verwachting is dat deze wet in 2007 van kracht zal worden. Indien dat het geval is zal opnieuw het Inkoop en aanbestedingsbeleid bijgesteld moeten worden.

Meer informatie over het nieuw vastgestelde beleid is ook te vinden op www.harenkarspel.nl (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl