Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 15 Mei 2006 Den Helder slaat flinke slag met jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder biedt de Programmarekening 2005 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Dit betreft zowel het jaarverslag als de jaarrekening. De jaarrekening 2005 is dit jaar voor het eerst voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant op zowel getrouwheid én rechtmatigheid. Slechts een derde van alle gemeenten in Nederland beschikken naar verwachting over deze goedkeurende verklaring op rechtmatigheid. Vorig jaar kon de accountant geen verklaring op rechtmatigheid afgeven vanwege het ontbreken van een normenkader. Dit jaar dus wel. De Programmarekening 2005 kan volgens planning in juni door de gemeenteraad worden behandeld.

Het bovenstaande bijzonder goede resultaat is dankzij een flinke inspanning van de ambtelijke organisatie bereikt. De projecten 'Bedrijfsvoering op orde' en 'Rechtmatigheid' hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. De investeringen hierin werpen duidelijk zijn vruchten af.

Resultaat jaarrekening

De jaarrekening sluit af met een negatief saldo van € 1,2 miljoen. De prognose was dat dit € 2,8 miljoen zou zijn. Dit verschil is te verklaren door een aantal aspecten.

Een aantal projecten, zoals het project Duinzoom en Stelling Den Helder, is in 2005 niet of nauwelijks tot uitvoering gekomen.

Er is meer geld besteed aan projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing (Nieuw Den Helder en Stadshart). Daarnaast hebben de beleidsvelden minderheden en jeugd- en jongerenwerk meer subsidie gekregen. Ook is er in 2005 meer bouwleges ontvangen, doordat een aantal grote bouwwerken is vergund.

Het college stelt de raad voor om een aantal activiteiten waarvoor in 2005 (incidenteel) middelen beschikbaar zijn gesteld en die nog niet (volledig) tot uitvoering zijn gekomen, af te ronden in 2006.

Het college wil hiervoor € 1, 35 miljoen beschikbaar houden. Het betreft voorstellen die betrekking hebben op stedelijke vernieuwing, economische stimulering en wijkgericht werken.

Hierdoor komt het resultaat van de jaarrekening op een negatief saldo € 2,55 miljoen (€ 1,2 + € 1,35). Dit wil het college ten laste laten komen van de algemene reserve. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl