Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 06 Juni 2006 Handhavingestafette 2006 een succes

Donderdag 1 en vrijdag 2 juni vond de landelijke handhavingestafette plaats. In de provincie Noord-Holland gebeurde dit voor de 5e maal. 26 handhavinginstanties werkten samen tijdens deze 24-uurs estafette en maakten deze daarmee tot een succes. Er zijn in Noord-Holland 57 projecten uitgevoerd, waarbij 246 mensen betrokken waren. Van 20 projecten zijn de resultaten inmiddels administratief verwerkt. In het kader van deze 20 projecten zijn 331 controles uitgevoerd, waarbij tot nu toe 183 overtredingen van de wet- en regelgeving zijn vastgesteld. De definitieve resultaten van alle projecten worden later bekend gemaakt.

Waarom een handhavingsestafette

In Noord-Holland zijn diverse handhavinginstanties werkzaam, waaronder provincie, hoogheemraadschappen, gemeenten, politie, en natuurbeheerders. De handhavingestafette heeft als doel de samenwerking tussen al deze partijen te versterken. Fons Hertog, burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, was namens de bestuurders van de deelnemende instanties aanwezig bij een van de controles en onderstreepte hiermee het belang van een effectieve handhaving. "Een integrale aanpak is noodzakelijk om problemen goed aan te kunnen pakken.", aldus de burgemeester.

Alle provincies namen deel aan de handhavingestafette. Het gaat hierbij om ongeveer 2000 mensen die in totaal 550 projecten uitvoerden. Woensdag 7 juni worden door de provincie Noord-Brabant, die de landelijke regie voert, de landelijke resultaten naar buiten gebracht.

De projecten

Thema in Noord-Holland was 'Kijk op de keten' , waarbij projecten op het gebied van Asbest en Elektronica centraal stonden. Daarnaast werden controles in het buitengebied uitgevoerd en vond een grootscheepse controle op Schiphol plaats.

De meeste controles vonden plaats op het gebied van 'grijze' wetgeving (wet milieubeheer, bodemsanering, opslag en transport gevaarlijke stoffen) en de 'blauwe' wetgeving (o.a. illegale lozingen en verontreiniging oppervlaktewater). (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl