Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 12 Juni 2006 Jaarrekening gemeente Harenkarspel goedgekeurd

De jaarrekening van gemeente Harenkarspel over 2005 is onlangs goedgekeurd door het accountantsbureau Deloitte. Deze programmarekening is op 22 mei besproken door de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken. De programmarekening geeft het resultaat van baten en lasten over 2005. Het resultaat uit de reguliere exploitatie is 512.000 euro negatief. Na dotaties en onttrekkingen aan de reserves resteert een positief saldo van € 770.000,-. In de begroting was een positief resultaat van € 217.000,- geraamd. Vooral de afschrijvingskosten en personeelslasten zijn qua omvang onder de begroting gebleven.

Reserve

Uit het overzicht van het eigen vermogen blijkt dat het totaal eigen vermogen van gemeente Harenkarspel ruim 16 miljoen euro bedraagt. Hiervan staat een kleine 5.5 miljoen op de algemene reserve en bijna 10 miljoen op de bestemmingsreserves. De ruim 7 ton resultaat van 2005 wordt nog bestemd. Het eigen vermogen vormt 74% van het totale vermogen. De programmarekening wordt op 20 juni door de gemeenteraad behandeld. En dat geldt tevens voor de voorjaarsnota en kadernota. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl