Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 12 Juli 2006 Definitieve besluiten gaswinning Waddenzeegebied genomen

In het kader van de Rijksprojectenprocedure die van toepassing is op gaswinning onder de Waddenzee worden van 7 juli tot en met 17 augustus 2006 32 definitieve besluiten ter inzage gelegd bij de ministeries van Economische Zaken, van LNV en van V&W, bij de provincies Friesland en Groningen en bij de gemeenten Dongeradeel, Kollummerland en Nieuwkruisland en De Marne en de waterschappen Friesland en Noordzijlvest.

De besluiten zijn erop gericht gaswinning door de NAM onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog mogelijk te maken.

Ontwerpen van deze besluiten hebben eerder ter inzage gelegen. Daarop zijn bij de bevoegde bestuursorganen 17 zienswijzen binnengekomen. Met deze zienswijzen is rekening gehouden bij het daadwerkelijk nemen van de besluiten door de bestuursorganen. Voor elk besluit geldt dat belanghebbenden er tot en met 17 augustus beroep tegen kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.

De besluiten zijn ook via internet beschikbaar: www.bureau-energieprojecten.nl (bron: Min. EZ)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl