Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 18 Juli 2006 Gemeenten mogen terugkeerbaan verplichten

Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanaf begin volgend jaar verplichten om aan de slag te gaan in een terugkeerbaan . Daarin kunnen de bijstandsgerechtigden gedurende maximaal twee jaar aan de slag met behoud van uitkering en werken aan hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.

De terugkeerbanen zijn bedoeld voor uitkeringsgerechtigden van wie de kans uiterst klein is dat ze op korte termijn zelfstandig een baan vinden, of werk vinden via bestaande reintegratietrajecten. De oorzaak kan liggen in allerlei soorten persoonlijke belemmeringen. Een terugkeerbaan hoeft niet direct te leiden tot werk. Het belangrijkste doel is om de uitkeringsgerechtigde weer een stap verder te brengen op de reintegratieladder. Die stap kan bestaan uit leerwerktrajecten, scholing, taalcursussen, bemiddeling of sollicitatietraining.

Terugkeerbanen kunnen worden ingevuld bij zowel een gemeentelijke instelling als een werkgever in het bedrijfsleven. De bijstandsgerechtigde houdt zijn uitkering en krijgt dus geen loon. Als bijstandsgerechtigden weigeren mee te werken, mogen gemeenten hen korten op de uitkering. Om te voorkomen dat werkgevers normale vacatures als terugkeerbaan gaan aanbieden, staat in het wetsvoorstel dat de werkzaamheden niet primair op productiviteit zijn gericht, maar op de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Ook kunnen gemeenten een vergoeding vragen van werkgevers die een bijstandsgerechtigde voor zich laten werken.

De gemeenten zijn sinds begin 2004 verantwoordelijk voor de bijstand. Zij mogen zelf bepalen wie voor een terugkeerbaan in aanmerking komt en wat voor werkzaamheden de bijstandsgerechtigde mag verrichten. Ook is het de bedoeling dat de gemeente regelmatig bekijkt hoe de bijstandsgerechtigde functioneert en of een terugkeerbaan nog steeds de juiste weg naar werk is.

De gemeente kan in de twee jaar goed kijken wat de bijstandsgerechtigde nog nodig heeft om een gewone baan te kunnen krijgen. Als het na twee jaar niet is gelukt om de bijstandsgerechtigde aan een baan te helpen, hebben gemeenten nog andere mogelijkheden om de uitkeringsgerechtigde verder te begeleiden, zoals het aanbieden van een leerwerkbaan, cursussen of vrijwilligerswerk.

De volledige tekst van het wetsvoorstel staat op de internetsite van het ministerie van SZW: www.szw.nl (klikken op "Officiele publicaties" in de rechter knoppenbalk). (bron: Min. SZW)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl