Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 04 September 2006 245 miljoen euro voor Noord-Hollandse platteland

De provincie Noord-Holland ontvangt van het Rijk € 245 miljoen voor investeringen in natuur, landbouw, recreatie, landschap en water op het Noord-Hollandse platteland. Dit geld wordt overgeheveld uit de verschillende rijkssubsidieregelingen op het gebied van natuur, landschap en recreatie en is bedoeld voor de periode 2007 - 2013. Doel is dat de provincie sneller, zichtbaarder en goedkoper regie kan voeren over de inrichting van het landelijk gebied.

Op dit moment is er een ingewikkeld systeem van subsidieregelingen bij zowel rijk als de provincie. Daarom worden vanaf 1 januari 2007 de 27 rijks- en 18 provinciale subsidies op het gebied van natuur, recreatie, landbouw, bodem en milieu gebundeld tot het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Dit is een landelijke ontwikkeling en geldt voor alle provincies.

Voordeel hiervan is dat de besluitvorming over de inrichting van het landelijk gebied sneller, beter en uiteindelijk ook goedkoper wordt. Belanghebbenden zoals inwoners, ondernemers en boeren moeten vanaf volgend jaar voor subsidies dus aankloppen bij de provincies en niet meer bij het Rijk.

Een van de eerste

Provincie Noord-Holland is een van de eerste provincies die met het Rijk concrete afspraken heeft gemaakt over de overheveling van dit geld en de hoogte van het bedrag.

De komende maanden zet Noord-Holland zich in voor de verdeling van de € 245 miljoen. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om het bedenken van nieuwe of meer beleidsplannen. De provincie heeft ervoor gekozen om de uitvoering van lopende projecten eerst ter hand te nemen. Zo hebben Rijk en de provincie afgesproken de komende zeven jaar een kleine 3000 hectare te verwerven voor natuur en recreatie om de stad, waarvoor het Rijk een kleine € 130 miljoen beschikbaar stelt. Er is geld voor kavelruil, onder meer om de landbouw te verbeteren. Bovendien is er gemiddeld zo'n € 3 miljoen per jaar voor verbetering van de milieukwaliteit in het landelijk gebied en ruim € 1 miljoen per jaar voor de vier Nationale Landschappen.

Voorlopige overeenkomst

Medio september 2006 ondertekenen alle provincies en het rijk een voorlopige bestuursovereenkomst om de bundeling van alle subsidieregelingen in het ILG te regelen. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer € 3,2 miljard. Deze overeenkomst is nog voorlopig, omdat de Tweede Kamer in het najaar de wet bespreekt die het ILG ook juridisch definitief maakt. Ondertekening van de definitieve overeenkomst vindt in december van dit jaar plaats. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl