Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 16 Oktober 2006 Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van start

Het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft† een rekenkamercommissie ingesteld, waarvoor vandaag de leden zijn benoemd. Deze commissie zal in opdracht van het algemeen bestuur speciale onderzoeken (laten) verrichten. Doel is het effect van geformuleerd beleid te meten.

Het bestuur van het hoogheemraadschap heeft behoefte aan antwoord op de volgende vraag:

'Worden de resultaten die het bestuur wenst voor de omgeving - zoals veilige dijken en schoon water - bereikt, en worden daartoe de goede maatregelen ten uitvoer gebracht?'

Er is onderzoek nodig om hierin duidelijk inzicht te krijgen. Daarom heeft het algemeen bestuur in het voorjaar van 2006 besloten een rekenkamercommissie in te stellen. De commissie ondersteunt het bestuur door op verzoek speciale onderzoeken te (laten) verrichten.† De commissie bestaat uit vijf uit het bestuur gekozen leden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De commissie rapporteert aan het algemeen bestuur, dat vervolgens bepaalt hoe met de conclusies en aanbevelingen wordt omgegaan. Als leden van de commissie zijn benoemd de heren H. Wesselius (voorzitter), P. Vonk, J.C Koorn, A.H van der Leij en M. Kalverboer.

Oostpolder eerste onderzoek

Het eerste onderzoek van de rekenkamercommissie betreft het 'koploperproject' Oostpolder, in de kop van Noord-Holland. Dit project was onderdeel van het project 'Water Bindt'.

De onderzoeksvragen zijn:

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Dwars Heederik en Verhey( DHV). Doel is: 'Inzicht krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het project Oostpolder'.

Naar aanleiding van het onderzoek zal de rekenkamercommissie conclusies en aanbevelingen formuleren. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl