Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 15 November 2006 Provincie en waddenregio succesvol in lobby richting Rijk

De Tweede Kamer heeft op 31 oktober de Planologische Kernbeslissing (PKB) Derde Nota Waddenzee aangenomen. Ten opzichte van de oorspronkelijke voornemens zijn hierin, door een gezamenlijke lobby van gedeputeerden Schipper en Poelmann en de waddenregio, een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht.

In het oorspronkelijke kabinetsvoornemen dat op 12 mei 2006 werd gepresenteerd, bleek een aantal voor de regio belangrijke ontwikkelingen niet mogelijk. Dat ging onder meer om de mogelijkheid voor zeewaartse uitbreiding van de haven Den Helder (inclusief de verplaatsing van de TESO-veerhaven), de jachthavenontwikkeling, het op diepte houden van vaargeulen en de bebouwingshoogte zowel voor de havens als ook voor het stedelijke gebied.

Intensieve lobby

Het gevolg was een intensieve lobby richting het Rijk. De waddenregio trok hierin gezamenlijk op (provincies, gemeenten, eilanden en bedrijfsleven). Doel was het kabinet en de Tweede Kamer te informeren over de ontwikkelingsmogelijkheden die de regio ziet.

Tijdens werkbezoeken door kamerleden en de minister zijn mogelijke oplossingen voor knelpunten in de PKB vanuit de regio aangedragen. Vooropgesteld werd dat de waddenregio de hoofddoelstelling 'duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap' onderschrijft.

Wijzigingen

En met succes! De Tweede Kamer heeft onder andere de volgende wijzigingen in de PKB aangebracht:

Na instemming van de Eerste Kamer wordt deel 4 van de PKB uitgebracht en is de Derde Nota Waddenzee formeel van kracht. De provincie is tevreden met de uitkomst en heeft hiermee tevens uitvoering gegeven aan het collegeprogramma op dit onderdeel. Tegelijkertijd wordt er constructief samengewerkt aan de realisatie van de doelstellingen voor de Waddenzee. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl