Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 28 Februari 2007 `Tal van kansen` voor Noordwest-Holland

Een verkiezingsdebat levert bijna per definitie niet zoveel spannends op. Beloftes, idealen: ze gaan als warme broodjes over de toonbank, maar concreet wordt het zelden. Zo ook tijdens het lijsttrekkersdebat over het noordwesten van provincie Noord-Holland op 14 februari in hotel De Zandhorst in Heerhugowaard. Om een voorbeeld te noemen: als oplossing voor de dagelijkse files op A9 en A8 noemden de kandidaten voor de Provinciale Staten: de aanleg van bedrijventerreinen en een aantrekkelijker vestigingsklimaat in Den Helder. Gelijktijdig concludeerden de lijsttrekkers dat de Randstad een belangrijke bron van werkgelegenheid blijft. Eigenlijk schieten de inwoners van Noordwest-Holland niet veel op met zulke verhalen. De lijsttrekkers verwezen meer naar de eigen kracht van de regio: alleen door krachtenbundeling en snelle besluitvorming komen projecten goed van de grond.

Provinciale politici hebben een paar sleuteltermen in hun hoofd als ze praten over de toekomst van het noordwesten van hun provincie. "Kenniseconomie, innovatie en duurzame energie, werkgelegenheid, bereikbaarheid en een goed leefklimaat". Concrete keuzes verbinden ze niet aan die termen. Zo bleek tijdens het lijsttrekkersdebat tussen zeven kandidaten, georganiseerd door NoordWest8. De lijsttrekkers wachten eerst de statenverkiezingen af van 7 maart.

Vragenvuur

Bob Verburg, de voorzitter van NoordWest8, deed de aftrap. Hij gaf aan dat de vereniging NoordWest8 zich op deze bijeenkomst had voorbereid via vijfentwintig vragen, die in vijf thema's waren ondergebracht. De vragen en bijbehorende thema's zijn na te lezen in de flyer, die NoordWest8 beschikbaar stelt voor alle leden en belangstellenden.

Aan het panel werden brandende regionale kwesties voorgelegd. Zoals de scheve woon-werkbalans. Gevraagd naar de maatregelen om daar iets aan te doen, kwamen de lijsttrekkers met een keur aan suggesties, variërend van een aantrekkelijker vestigingsklimaat in Den Helder, de aanleg en opwaardering van bedrijventerreinen, een analyse van het reisgedrag, de (al of niet urgente) ontsluiting van Agriport A7 tot "maatwerk per regio". Overigens werd geconstateerd dat de Randstad een belangrijke bron van werkgelegenheid is en blijft.

Gevraagd werd welke kansen een politicus wil benutten als ie eenmaal in de Provinciale Staten zit of als Gedeputeerde fungeert. En welke rol hij of zij dan wil geven aan het Ontwikkelingsbedrijf in noordwest Holland. De verwachtingen bij de kandidaat statenleden lijken hoog gespannen. Zij wezen echter ook op de verantwoordelijkheid van regionale bestuurders om hun aandeelhouderschap in het Ontwikkelingsbedrijf waar te maken. "Zonder krachtenbundeling en snelle besluitvorming kunnen projecten niet van de grond komen." De PvdA deed het voorstel om na te denken over een provinciaal grondbedrijf.

Eén geluid

Het recente advies van de commissie Kok over de bestuurlijke herinrichting van de Randstad kwam ook aan bod. De lijsttrekkers bleken in hun visie eenstemmig: de relatie noord-zuid is overduidelijk. Provincie Noord-Holland is bij uitstek het geschikte middenbestuur dat over de middelen beschikt om de relatie tussen de regio Noordwest-Holland en de Randstad verder te versterken. Opgemerkt werd dat de vereniging NoordWest8 een uitstekende rol vervult door namens de regio één geluid te laten horen.

Sleuteltermen

De vijf thema's die NoordWest 8 had opgesteld werden ook besproken. Het thema 'kenniseconomie en innovatie' verleidde de kandidaat statenleden tot talrijke opmerkingen over scholing, werkgelegenheid en samenwerking. De conclusie was dat hier kansen liggen (Energy Valley, Marine, ECN, viskwekerijen) die moeten worden benut. Bij het thema 'arbeidspotentieel, onderwijs en participatie' was de mening dat het vooral gaat om een interactie tussen scholen en bedrijven. Met uitzondering van PvdA zagen de partijen weinig heil in een stimulerend beleid (bijv. via HBO locaties of participatie van kansarme groepen). Het thema 'Leefbare stad' leidde tot een discussie over de jeugdzorg. Geconstateerd werd dat er lange wachtlijsten zijn en dat er tegelijk omvangrijke subsidiemogelijkheden bestaan. Bij het thema 'Fysieke en digitale bereikbaarheid' werd de Westfrisiaweg voorgoed veilig gesteld; alle lijsttrekkers onderstreepten het belang van de verbinding. Voor het openbaar vervoer in brede zin (trein en bus) blijven nieuwe impulsen geboden. Het thema 'duurzame transformatie platteland' leverde een verscheidenheid aan visies op, variërend van landbouwverbreding, natuurbeheer en recreatief medegebruik tot veelzijdige invulling van vrijkomende agrarische bebouwing.

Flyer

Bob Verburg sloot de avond af met de constatering dat het debat, mede dankzij de voorbereiding, een breed palet aan onderwerpen bevatte. Hij wees de aanwezigen op de flyer van NoordWest8, waarin 25 vragen aan de orde komen alsmede een vijftal speerpunten die door de regio zijn benoemd: ontwikkeling havengebied Den Helder (incl. verplaatsing TESO-haven), Marina Petten, Wieringerrandmeer, Westfrisiaweg (N23) en Agriport A7. "Wij zullen onze provinciale vertegenwoordigers hierop blijven aanspreken", aldus de voorzitter van NoordWest8, die hiermee de avond afsloot. Voor belangstellenden is de flyer te verkrijgen bij het verenigingsbureau NoordWest8 in Heerhugowaard, tel. 072-5761288, www.noordwest8.nl (Bron: NW8)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl