Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 14 Mei 2007 Behoud de inwoners van Den Helder, maak de stad aantrekkelijk

Als het aan het college van B&W ligt krijgen vooral de gebieden Stadshart, de Haven en Willemsoord de komende jaren een flinke impuls. Elk gebied heeft z’n eigen kansen en mogelijkheden als het gaat om bijvoorbeeld de versterking van de lokale economie. Diversiteit en groei leiden weer tot meer banen en dat heeft een toenemende vraag naar goede onderwijsvoorzieningen tot gevolg. Maar wil je als stad verder interessant zijn, dan moet je zorgen voor een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod en een goede bereikbaarheid en prima (culturele) voorzieningen in de stad. Onmiskenbaar heeft Den Helder daarbij het (nautisch) toerisme en de recreatie als troeven in handen. Met elkaar moeten deze ontwikkelingen zorgen voor een aantrekkelijk Den Helder waar mensen graag willen, wonen, werken en recreeren. En dat is nodig, want Den Helder kampt met een teruglopend inwonertal. De toekomstplannen van Den Helder met duidelijke doelstellingen staan in de Strategische Visie 2020. De raad buigt zich over de plannen op 21 mei.

Visie van Den Helder

De visie van Den Helder is dat Den Helder de centrumgemeente is van de Kop van Noord-Holland, met goede en diverse werkmilieus, plezierige en veilige woonmilieus, een breed en kwalitatief goed voorzieningenniveau, een aantrekkelijk en levendig stadshart en een adequate infrastructuur. Daarvoor is het nodig dat de mensen (inwoners, bedrijven, dag- en verblijfstoeristen…) in Den helder willen blijven en dat nieuwe mensen en bedrijven naar Den Helder komen. Stabilisatie van het inwoneraantal is daarbij het eerste doel, waarna een stijging tot circa 60.000 inwoners wordt nagestreefd.

Doelstellingen van Den Helder

Om deze visie concreet te maken zijn zes doelstellingen geformuleerd:

Doel 1 Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & technologie (inclusief onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als belangrijkste dragers.

Doel 2 Sociale zwakte wordt tegengegaan door inwoners maatschappelijk betrokken te krijgen en mee te laten doen aan de samenleving, enerzijds door mensen aan het werk te krijgen door aanbieden van opleidingen op diverse niveaus inclusief HBO en voldoende aanbod van banen, anderzijds door mensen maatschappelijk te activeren met andere activiteiten dan werk.

Doel 3 Den Helder biedt een grote varieteit aan ruim opgezette, groene, woonmilieus die tegemoet komt aan de vraag van de (potentiele) inwoners. Er is speciale aandacht voor bijzondere woonlocaties en het creeren van mogelijkheden tot wonen aan of op het water.

Doel 4 Toerisme en recreatie wordt geprofessionaliseerd, gebaseerd op enerzijds de rust, ruimte en natuur in Den Helder en anderzijds op het in de gemeente aanwezige (maritiem) cultuur-historisch erfgoed. De kwaliteitsslag beoogt hogere bestedingen in deze economische pijler.

Doel 5 Den Helder krijgt een levendig en veilig stadshart (inclusief Willemsoord) door te zorgen voor concentratie van stedelijk functies in het stadshart, een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede en sociaal veilige horeca, kunst, cultuur en evenementen en een goed voorzieningenniveau.

Doel 6 De infrastructuur van Den Helder is afgestemd op de functie van centrumgemeente en past bij de geplande woningbouwproductie en is passend bij de economische ontwikkeling.

Doen, doen, doen

Het realiteitsgehalte van de Helderse ambities en doelstellingen is hoog. Weinig steden in Nederland hebben naast het stadshart gebieden als de Haven en Willemsoord. Door juist die drie gebieden in hun onderlinge samenhang te ontwikkelen wil het gemeentebestuur optimaal effect bereiken. Een breuk met het verleden zal zijn dat door de methode van gebiedsontwikkeling deelprojecten in relatie met elkaar worden bedacht en uitgevoerd. Voor elk gebied wordt een visie (wat gaan we doen) gemaakt, gevolgd door een uitvoeringsprogramma (hoe gaan we het doen). De gemeente gaat hierbij minder zelf plannen, maar gaat meer samenwerken en programmeren met marktpartijen die er belangen hebben of er kansen zien.

Koers bepalen, prioriteiten stellen en samenwerken

Met de Strategische Visie 2020 heeft het gemeentebestuur een belangrijk document in handen dat bepalend is voor de toekomst van de stad Den Helder. Belangrijk gegeven is het gemeentebestuur hiermee laat zien waar het ‘heen’ wil met de stad. Dat maakt je positie als stad naar buiten toe duidelijk. Partijen als het Rijk, de provincie, maar ook marktpartijen als projectontwikkelaars, het bedrijfsleven, de middenstand, maatschappelijke en milieuorganisaties en natuurlijk de inwoners van Den Helder weten waar ze aan toe zijn als ze in ‘zee’ gaan met Den Helder. Door vast te houden aan een duidelijke koers en te werken volgens de methode van gebiedsontwikkeling kunnen tegelijkertijd meerdere partijen bijdragen aan de ontwikkeling van Den Helder en er bovendien de vruchten van plukken. Van belang is wel dat er duidelijke keuzes gemaakt worden, immers niet alles kan tegelijk. Prioriteit hebben de drie gebieden Stadshart, Haven en Willemsoord, maar dat wil niet zeggen dat andere projecten niet meer doorgaan. Een rijdende treinen kunnen niet zomaar worden stilgezet worden. Een andere categorie bestaat uit die initiatieven of projecten die voorlopig in de ijskast gezet worden of helemaal niet meer gebeuren. Uiteraard zal over met name die laatste categorie nog de nodige discussie plaatsvinden.

‘Kritische vrienden’

De manier waarop Den Helder werkt aan haar eigen toekomst is relatief nieuw voor de stad. Daarvoor is politiek bestuurlijke moed, vertrouwen in elkaar en visie nodig. Het helpt daarbij als er een groep van ‘Kritische Vrienden’ is die vanaf de zijlijn dit proces nauwlettend en kritisch in de gaten houdt. “Zijn we nog wel op de goede weg” of “Houden we ons aan de afspraken”?. De groep “Kritische Vrienden” bestaat uit mensen die geboren zijn in Den Helder, er gewoond, gewerkt hebben of een sterke mate van betrokkenheid hebben met de stad. Belangrijk is dat deze mensen zonder last of ruggespraak kunnen spreken en niet gehinderd worden door persoonlijke en/of zakelijke belangen. De groep van “Kritische Vrienden’ bestaat uit:

(Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl