Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 03 Juli 2007 Subsidie voor vrijwilligersorganisaties in Noord-Holland

Op 26 juni hebben GS besloten om € 225.000,- beschikbaar te stellen voor het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk in Noord-Holland. Subsidieaanvragen dienen vóór 15 september in het bezit te zijn van de provincie. Reageer snel, want aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst.

Een bedrag van € 45.000,- is bestemd voor sportverenigingen, die subsidieaanvragen kunnen indienen voor het werven en behouden van trainers, coaches en scheidsrechters. Daarnaast is € 180.000,- gereserveerd voor de kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerswerk.

€ 45.000,- voor sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen voor het werven en behouden van trainers, coaches en scheidsrechters eenmalig een subsidie van maximaal € 1500,- aanvragen. Alleen de noodzakelijke kosten worden gesubsidieerd - niet in aanmerking komen de kosten van reguliere activiteiten en exploitatie- en investeringskosten. Een subsidieaanvraag wordt in ieder geval geweigerd als:

De aanvragen die aan de criteria voldoen, zullen worden gehonoreerd op volgorde van ontvangst. Dus: hoe eerder u aanvraagt, hoe meer kans u op deze subsidie maakt! Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een zogenaamde budgetsubsidie. Het bedrag wordt op uw bankrekening gestort. U hoeft hierover geen financiële verantwoording af te leggen. Wel vragen wij u na afloop van uw activiteiten een foto van de activiteit, en een enquêteformulier in te vullen en terug te sturen voor de evaluatie van deze subsidieregeling. In de subsidiebeschikking wordt u hierover nader geïnformeerd.

€ 180.000,- voor bovenlokale vrijwilligersorganisaties en steunpunten

Om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te verbeteren, wil de provincie activiteiten ter bevordering van de deskundigheid van de vrijwilligers en hun ondersteuners subsidiëren. Denk hierbij aan activiteiten als trainingen, cursussen, en coachingstrajecten. Ook activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van de organisatie zijn subsidiabel: bijvoorbeeld de ontwikkeling van een Kwaliteitssysteem of een reorganisatie. Subsidie is uitsluitend bestemd voor bovenlokale vrijwilligersorganisaties (vrijwilligersorganisaties die in meer dan één gemeente actief zijn) en steunpunten vrijwilligerswerk (steunpunten die de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk voor iedere burger vergroten en die maatschappelijke organisaties steunen bij het vinden van vrijwilligers).

Deze organisaties kunnen in 2007 eenmalig een subsidieaanvraag indienen van maximaal € 10.000,-. Daarbij dient u voor co-financiering van ten minste 10% van de totale kosten te zorgen. Alleen de noodzakelijke kosten worden gesubsidieerd - niet in aanmerking komen de kosten van reguliere activiteiten en exploitatie- en investeringskosten. Een subsidieaanvraag wordt in ieder geval geweigerd als:

De aanvragen die aan de criteria voldoen, zullen worden gehonoreerd op volgorde van ontvangst. Dus: hoe eerder u aanvraagt, hoe meer kans u op deze subsidie maakt!

Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een zogenaamde tekortsubsidie. Op uw verzoek kunnen wij u een voorschot van maximaal 80% verlenen. Na afloop van de activiteit moet u een verzoek tot vaststelling van de subsidie bij ons indienen. Op basis van uw inhoudelijke en financieel verslag stellen wij de definitieve hoogte van de subsidie vast. Tenslotte vragen wij u na afloop van uw activiteiten een enquêteformulier in te vullen en terug te sturen voor de evaluatie van deze subsidieregeling. In de subsidiebeschikking wordt u hierover nader geïnformeerd.

Aanvragen vóór 15 september 2007

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (op te vragen bij het Subsidieloket, Vrijwilligerswerk) uiterlijk vóór 15 september 2007 in het bezit zijn van de provincie. Wij verzoeken u een kopie van uw statuten of akte van oprichting bij de aanvraag te voegen.

Uw aanvraag kunt u sturen aan:

Provincie Noord-Holland
Sector Subsidies
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Zie ook Subsidieloket, Vrijwilligerswerk op www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl