Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 20 Augustus 2007 Bijna tweehonderd bestuurders bezochten conferentie

De juni-conferentie van NoordWest8 en de Kamer van Koophandel over de toekomst van de regio is bijgewoond door honderd achtennegentig bezoekers. Hiervan kwamen honderd en tien mensen uit gemeenten, twaalf uit de LTO (land- en tuinbouworganisatie), dertien vanuit de Kamer van Koophandel, acht uit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en vijfendertig uit overige organisaties. De meesten bezochten de workshop over water en ruimtelijke dilemma's (85). Naar de sessie over een veranderende bevolking en inrichting van het landelijk gebied gingen ruim zeventig bestuurders en ambtenaren. En de workshop over netwerkeconomie en betekenis van breedband trok de belangstelling van dertig personen.

Vanuit de provincie waren twee gedeputeerden, negen leden van Provinciale Staten en negen ambtenaren gekomen. De belangstelling vanuit elke groep is gemeten voor de drie workshops. Hieruit blijkt dat tien vertegenwoordigers uit de provincie de meeste belangstelling hadden voor de workshop over veranderende bevolking. Zes gingen naar de water-workshop en drie naar de workshop over breedband. Dat wijkt af van het gemeentelijk beeld. Uit de meting blijkt dat mensen uit de Kop van Noord-Holland de meeste belangstelling hadden voor de workshop over water. Twintig van de zesendertig personen uit dit gebied (55%) gingen naar die workshop. Vanuit West-Friesland was de belangstelling voor water ook groot, elf van de vierentwintig personen uit dit gebied (45%) gingen naar de water-sessie. De mensen uit Noord-Kennemerland, in totaal achtenveertig, vertonen qua belangstelling overeenkomst met de mensen van de provincie. Noord-Kennemerlanders verdeelden zich als volgt over de workshops: dertien naar de werksessie over water, één en twintig naar de workshop over veranderende bevolking en elf naar de bijeenkomst over breedband. Vanuit de andere regio's was de belangstelling voor breedband minimaal, hier gingen namens de Kop drie mensen heen en namens West-Friesland twee.

Er is ook een uitsplitsing gemaakt tussen ambtenaren, raadsleden en collegeleden. Hieruit blijkt dat de collegeleden zich vrij gelijkmatig verdeelden over de workshops (negen naar water, tien naar bevolking en acht naar breedband). Van de raadsleden gingen achtentwintig personen naar water, dertig naar bevolking en zeven naar breedband. Van de ambtenaren gingen zes naar water, zes naar bevolking en twee naar breedband. Ook hier was de belangstelling voor netwerkeconomie en breedband blijkbaar minder. (Bron: NW8)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl