Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 13 September 2007 Nieuw College NH presenteert zijn eerste begroting

Gedeputeerde Staten willen volgend jaar € 600 miljoen investeren in de Noord-Hollandse samenleving. Daarbij is ook een flinke hoeveelheid nieuw beleid, waaronder € 1 miljoen extra voor de verbetering van luchtkwaliteit.

Verder is € 150.000 uitgetrokken om de gevolgen van overstromingen beter in kaart te brengen, € 100.000 voor het werken naar één centrale milieudienst in het Noordzeekanaalgebied en € 320.000 om betere uitgaansinformatie te bieden voor de bewoners en bezoekers van Noord-Holland.

Het begrotingsvoorstel 2008 is gebaseerd op het collegeprogramma 'Krachtig, in balans', waarin het college al veel nieuw beleid heeft vastgesteld. Van investeringen in klimaat en milieu tot investeringen in economie en vervoer. Daar zijn bij de begrotingsbesprekingen nog diverse nieuwe beleidsaccenten aan toegevoegd. "Deze begroting laat goed zien dat we er hard aan werken om al onze ambities uit het collegeprogramma te realiseren", aldus Ton Hooijmaijers, gedeputeerde Financiën.

Rijksbezuiniging

De € 600 miljoen wordt onder meer gedekt door inkomsten uit rijksdoeluitkeringen, rente, dividend, opcenten en de provinciale reserves. Een ander deel is afkomstig uit het provinciefonds van het Rijk.

Het college is niet bepaald gelukkig met de door het Rijk aangekondigde korting op dit laatstgenoemde fonds. Het is nog niet duidelijk om hoeveel het exact gaat, maar duidelijk is wel dat het alleen al voor Noord-Holland in de tientallen miljoenen zal lopen.

Daar is deels al rekening mee gehouden in het collegeprogramma. Het college heeft daarbij onder meer aangegeven € 7,5 miljoen te gaan bezuinigen om de begroting sluitend te maken. Dat is nu ca. € 8,5 miljoen geworden, omdat er bij de begrotingsbehandeling extra geld is vrijgemaakt voor diverse nieuwe beleidsaccenten.

Keuzes maken

Hooijmaijers: "We zijn prima in staat om ons beleid zelf te financieren. Maar door deze rijksbezuiniging zijn we gedwongen om te besparen op bestaand beleid en de opcenten op de wegenbelasting te verhogen met enkele euro's per auto per jaar om de begroting rond te krijgen".

GS hebben collegebreed naar verantwoorde besparingen gekeken. Een deel kan de provincie opvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de buitenwacht. Maar GS ontkomen er niet aan om ook te korten op uitgaven die gevolgen hebben voor anderen. Zo moeten veel instellingen het volgend jaar met 4 % minder provinciale subsidie doen, heeft de provincie minder geld voor gemeentelijke projecten en wordt bespaard op het beheer en onderhoud van wegen.

Voor GS was het geen gemakkelijke opgave, maar ze zijn tevreden over het resultaat. In 2008 betekent de provincie zeker net zo veel voor Noord-Holland als de voorgaande jaren.

Besluitvorming over het begrotingsvoorstel door Provinciale Staten vindt plaats op 12 november.

Meer informatie op www.noord-holland.nl p

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl