Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 11 Oktober 2007 Structuurplan Harenkarspel wordt aangepast

De gemeenteraad van Harenkarspel heeft op 25 september het ontwerp Structuurplan vastgesteld dat eind oktober 2007 ter inzage wordt gelegd. De ter inzage legging is een maand later dan het besluit omdat het plan op diverse punten moet worden aangepast.

In het ontwerp Structuurplan staat de toekomstige indeling van Harenkarspel tot het jaar 2025 beschreven. Het gaat daarbij om gewenste ontwikkelingen in de dorpen voor woningbouw, wegen en verkeer, bedrijfsterrein, recreatie, groen en water. De gemeenteraad heeft hierover positief besloten, zij het met meerdere wijzigingen. Die worden momenteel ingevoerd. Eind oktober wordt het ontwerp Structuurplan ter inzage gelegd voor de inwoners. Dan wordt tevens de laatste kans tot inspraak geboden.

Het tijdpad van de voorbereiding tot het Structuurplan is nog als volgt:

25 september: gemeenteraad stelt ontwerp vast

1e week oktober: brief aan alle indieners inspraakreacties en overlegreacties over verwerking van hun reacties in het ontwerp

29 oktober tot en met 16 december: Ter inzage legging gedurende 6 weken van ontwerp Structuurplan Harenkarspel en publicatie hiervan in Staatscourant, op gemeentepagina en gemeentelijke website. Gelegenheid tot indienen van zienswijzen (inspraak) in deze weken.

Vanaf 17 december (week 51-52 en weken 1,2 + 3 in 2008) Verwerken ingediende zienswijzen en advies hierover aan college van burgemeester en wethouders, onder aanlevering van integraal concept raadsvoorstel en raadsbesluit om het Structuurplan Harenkarspel vast te stellen.

22 januari 2008: Voorgelegd in college van burgemeester en wethouders (afronding verwerking zie 17 december)

week 4-2008 (eind januari) Naar raadsgriffier voor agenda-overleg van de gemeenteraad Tevens uitgaande brief aan indieners van zienswijzen

Maart 2008: Structuurplan in commissie Ruimtelijke Zaken

Structuurplan in gemeenteraad ter vaststelling

Week 15 2008: Bekendmaking van de vaststelling in Staatscourant, op gemeentelijke pagina en website en andere media

Bekendmaking aan Gedeputeerde Staten en inspecteur Ruimtelijke Ordening

Meer informatie over het ontwerp Structuurplan is te vinden op de gemeentelijke website www.harenkarspel.nl in de rubriek In en om Harenkarspel (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl