Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 03 December 2007 Het gevaar van asbest-verpaupering

In de nazomer zijn tijdens de landelijke 24 uurs handhavingestafette milieuambtenaren van de Milieudienst Kop van Noord-Holland samen met de milieupolitie op pad gegaan. Tijdens de handhavingsestafette is met name gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. Het bleek dat nog veel asbest voorkomt, met name in en op voormalige schuren.

Boeten

In veel schuren en boetjes werd in het verleden asbest als goedkoop bouwmateriaal gebruikt. De brandwerende en isolerende eigenschappen van asbest, maakten dat er een grote vraag naar asbest was. Later, bij het slopen van de boeten, werden de restanten vaak gebruikt om paden mee te verharden en om afrasteringen te plaatsen, met name bij volkstuintjes.

Gevaar van verbrokkeld asbest

Het risico van het gebruik van asbest was in die tijd nog niet bekend. Nu weet bijna iedereen dat asbest in verbrokkelde vorm gevaarlijk is. Zolang de asbestplaten ongeschonden zijn, is de aanwezigheid van asbest in oude opstallen ongevaarlijk en dus ook niet verboden. In verbrokkelde of gebroken vorm is asbest wel een gevaar voor de volksgezondheid. Asbestvezels zijn licht en onzichtbaar en dwarrelen door de lucht. Ze kunnen ongemerkt worden ingeademd waardoor de vezels in de longen terechtkomen en daar aan het longweefsel vastkleven. Pas tientallen jaren later kunnen mensen van die vezels last krijgen maar dan is het eigenlijk al te laat. De longaandoening heeft namelijk zeer ernstige gevolgen.

Verbod op asbest

Sinds de jaren '70, toen het gevaar van asbestdeeltjes aan het licht kwam, is de fabricage en het gebruik van asbest in fases verboden. Nu is er zelfs sprake van een strafbaar feit als asbestplaten op voorraad liggen, beschadigde asbest/golfplaten opnieuw gebruikt worden als dakbedekking of als asbestplaten worden kapotgeslagen en de stukken dienst doen als wegverharding, de zogenaamde puinpaden.

Opruimen van asbest

Het opruimen van asbest is, met het oog op het gevaar voor de volksgezondheid, aan strenge regels gebonden. Er staan zelfs flinke straffen op het overtreden van de regelgeving. Het beste is om het verwijderen van asbest vooraf bij de gemeente te melden. Misschien moet zelfs een sloopvergunning worden aangevraagd. De gemeente kan per geval beoordelen welke regels van toepassing zijn. Het verwijderen van asbest moet meestal door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. In sommige situaties mogen particulieren het asbest zelf verwijderen en afgeven bij de Afvalinzameldienst in Schagen. Het asbest moet in plastic lucht- en waterdicht verpakt zijn en een hanteerbaar formaat hebben.

Meer weten

Voor meer informatie over de verwijdering van asbest kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van de Milieudienst, www.milieudienstkvnh.nl (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl