Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 04 December 2007 Gemeente Den Helder; Instemming met ondertekening Convenant Vaarrecreatie

Het college van de gemeente Den Helder heeft ingestemd met de ondertekening van het uit de PKB Waddenzee voortvloeiende Convenant Vaarrecreatie. Met dit convenant spreken de partijen af dat zij het integrale beleid vaststellen en uitvoeren voor het beheersbaar maken en houden van recreatie en toerisme op de Waddenzee. Inhoudelijk biedt het convenant reele kansen om meer recreatievaart naar Den Helder te krijgen. De ondertekening van het convenant vondvanmorgen plaats in Den Helder.

Begin dit jaar is de PKB Waddenzee door het parlement vastgesteld. De planologische kernbeslissing (PKB) gaat over een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. In de PKB is opgenomen dat er voor het beheersbaar maken en houden van het recreatieve medegebruik een convenant opgesteld moet worden om dit te regelen. Dit Convenant Vaarrecreatie is een bestuurlijke overeenkomst tussen diverse overheden en natuur- en recreatieorganisaties. In dit convenant, met daarbij een visiedocument en uitvoeringsprogramma, is beschreven wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van de (jacht)havens aan de Waddenzee. Het gaat hierbij om een integrale kwalitatieve beheersing van de vaarrecreatie op de Waddenzee.

In het visiedocument staat dat door het creeren van nieuwe vaardoelen een grotere spreiding van recreanten kan ontstaan. De recreant kiest zijn vaardoel namelijk op basis van de kwaliteit van een haven en de stedelijke omgeving. Voor Den Helder, maar ook voor Den Oever en Harlingen, staat beschreven dat er voldoende toeristische kwaliteit en potentie is om meer recreanten naar dit deel van de Waddenzee te krijgen. Op basis van dit gegeven heeft het college “ja” gezegd tegen de ondertekening. De ondertekening is niet door de elf Waddengemeenten zelf gebeurd, maar namens hen door de voorzitter van de vereniging van Waddenzeegemeenten, mevrouw J.A.J. Stam.

In de geest van het convenant werkt Willemsoord BV samen met de gemeente Den Helder al aan een herinrichting van de passantenhaven op Willemsoord. Over deze ontwikkeling vindt nog nader overleg plaats met de contractpartners. Realisatie van de eerste 99 plaatsen voor de Tall Ships’ Races 2008 is namelijkin economische zin en vooral vanuit veiligheidsoverwegingen van wezenlijk belang. Daarmee loopt Den Helder vooruit op mogelijke herinrichtingsplannen van andere Waddenzeehavens. Met een bioscoop, bowlingbaan, horeca en het winkelgebied in het stadshart past de passantenhaven heel goed binnen de gewenste nieuwe vaardoelen uit het visiedocument. Passanten worden met dit aanbod verleid om langer te blijven. Op die manier wordt de druk op het gebruik van het Waddengebied lager.

Kern convenant

Doel van het convenant is afspraken te maken over een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap, waarbij bewoner en bezoeker van het Waddengebied de aanwezige kernkwaliteiten kan beleven en perspectief wordt geboden voor economische ontwikkeling. Het Convenant Vaarrecreatie heeft als uitgangspunt dat wordt afgezien van de kwantitatieve benadering van maximaal 4600 ligplaatsen en wordt overgegaan naar een integraal kwalitatief capaciteitsbeleid. Partijen spannen zich in om ervoor te zorgen dat de kwalitatieve benadering van de vaarrecreatie beter is voor het behoud van de kwaliteiten van de Waddenzee dan de kwantitatieve benadering, waarbij de vaarrecreatie zo min mogelijk effect moet hebben op de natuurlijke waarden. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl