Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 02 Januari 2008 Regiegroep ICT onderzoekt open netwerk en kennisinstituut voor Noordwest-Holland

Eind september 2007 spraken de provincie Noord-Holland, de vereniging NoordWest8 en de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland met elkaar af dat zij zich zouden inzetten voor innovaties op ICT-gebied in de regio Noord-Holland Noord. Gekozen werd voor twee regionale speerpunten: het creëren van een open netwerk met hoogwaardige ICT-diensten voor bedrijven en overheden en het opzetten van een ICT-kennisinstituut dat jongeren kan binden aan de regio.

Begin december verenigden de initiatiefnemers zich in een regiegroep onder voorzitterschap van gedeputeerde Peter Visser. Er werd geconstateerd dat de speerpunten in reële stappen zijn uit te werken. Ten aanzien van het open netwerk is besloten te kijken naar de ontwikkelingen bij BreedNet. Dit betreft het grootste open glasvezelnetwerk van Nederland, te realiseren door 14 gemeenten in de noordvleugel van de Randstad (waaronder Amsterdam, Haarlem, Amersfoort, Hilversum en Purmerend).

De lokale netwerken in deze gemeenten worden met elkaar verbonden tot één open regionaal netwerk. Om BreedNet te realiseren werken publieke en private partijen samen: marktpartijen realiseren en exploiteren de infrastructuur, gemeenten inventariseren en bundelen de vraag naar een aansluiting. Zowel commerciële als niet-commerciële partijen bieden hun diensten aan op BreedNet. Daardoor ontstaan ongekende mogelijkheden om te communiceren en samen te werken met partners, klanten, doelgroepen en/of leveranciers.

De regiegroep gaat eerst een behoefte-inventarisatie houden bij het bedrijfsleven en overheidsorganisaties. Er zal speciale aandacht gegeven worden aan de begeleidende informatievoorziening. Het ICT-verhaal moet goed verteld worden; het moet niet gaan over de technieken, maar over de concrete voordelen die potentiële gebruikers kunnen behalen. Een en ander betekent dat de regiegroep streeft naar communicatie en informatievoorziening die interactief kunnen worden opgebouwd.

Ten aanzien van een op te richten ICT-kennisinstituut in de regio is de regiegroep van mening dat gezocht moet worden naar een praktische invulling. Zo wordt gedacht aan een combinatie van virtuele en fysieke mogelijkheden. Enerzijds een virtueel kennisnetwerk, op te zetten vanuit een ICT-platform waarvan de leden met elkaar kunnen chatten. Anderzijds fysieke huisvesting van het kennisnetwerk op een plek waar kan worden aangesloten bij onderwijs en opleiding in ICT. Onderzocht zal worden of intermediaire instituten als TNO en Syntens hierbij een voortrekkersrol kunnen spelen.

De regiegroep realiseert zich dat de formule van een ICT-kennisinstituut alleen een structurele kans van slagen heeft als ook wordt aangehaakt bij sterke sectoren in de regio. Daarom wordt onderzocht of bijvoorbeeld een 'incubator' project op het raakvlak van agrikennis en ICT tot de mogelijkheden behoort. Samenwerking met het Clusius College in Noordwest-Holland ligt dan voor de hand. Daarnaast zal ook gekeken worden naar sectoren als transport, distributie, bouw en maatschappelijke dienstverlening (zorg, ziekenhuizen, artsencollectieven, overheidsregistratie, e.d.). Hier zal de meerwaarde vooral bestaan uit innovatieve projecten, die de klant een flink stuk op weg helpen en uitdagend genoeg zijn om jonge 'hoogwaardige' ICT'ers te kunnen binden aan de regio. Samenwerking met Hogeschool InHolland is hier een logische optie.

In de loop van 2008 organiseert de regiegroep ICT een werkconferentie om haar bevindingen aan de regio te presenteren. (Bron: NW8)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl