Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 01 Februari 2008 Geen coffeeshop in Harenkarspel

Gemeente Harenkarspel voert geen gedoogbeleid voor een coffeeshop. Volgens regionale afspraken wordt in principe geen toestemming gegeven voor een coffeeshop in gemeenten met minder dan 45.000 inwoners.

De activiteit waar een coffeeshop zicht op richt (het verkopen van softdrugs) is ingevolge de Opiumwet verboden. Het exploiteren van een coffeeshop is daarmee per definitie een illegale activiteit. Alleen in sommige gemeenten is er een gedoogbeleid. Zo niet in Harenkarspel.

Burgemeester en wethouders hebben onlangs een verzoek tot informatie gekregen over mogelijkheid tot vergunning of ontheffing voor een coffeeshop in onze gemeente. Het college meldt aan de verzoekers dat er regionale afspraken zijn, waarin gemeenten met minder dan 45000 inwoners in principe geen coffeeshop gedogen. Hier is geen expliciet gemeentelijk beleid voor vastgesteld. Een beleid vaststellen voor iets dat toch al verboden is, hoeft niet echt. Toch wordt Harenkarspels niet-gedoogbeleid (nulbeleid) nu wel op deze manier bekend gemaakt, zodat het voor iedereen maar duidelijk is. Vandaar dat ook elders op de gemeentepagina en website het gemeentelijk besluit verschijnt dat de gemeente Harenkarspel geen mogelijkheden heeft voor het verlenen van een vergunning of ontheffing voor het exploiteren van een coffeeshop.

Wat is gedoogbeleid?

Een gemeente heeft volgens de wet geen mogelijkheden om een coffeeshop te legaliseren. Wel zijn er gemeenten in Nederland waar de aanwezigheid van een of meer (op zich dus illegale) coffeeshops wordt gedoogd ("gedoogbeleid"). In die gemeenten wordt door de burgemeester en het Openbaar Ministerie niet tegen coffeeshops opgetreden, mits de exploitatie van die coffeeshops plaatsvindt volgens een aantal regels. Een gedoogbeleid berust op de in het kader van het drugsbeleid gemaakte afspraken tussen het Openbaar Ministerie, de politie en de betrokken gemeente. Voor de gemeente Harenkarspel geldt het beleid dat binnen de Politieregio Noord-Holland Noord is afgestemd in de door het Regionaal College op 30 oktober 1998 vastgestelde notitie "Afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio Noord-Holland Noord". Dat beleid komt er op neer dat: gemeenten met minder dan 45000 inwoners in beginsel geen coffeeshops gedogen; gemeenten met minder dan 45000 inwoners, waar reeds een coffeeshop wordt gedoogd, kunnen besluiten om, gelet op de centrumfunctie van die gemeente, de gegroeide praktijk en de lokaal daartoe gevoelde noodzaak, dat gedogen onder bepaalde voorwaarden voort te zetten (gedoogbeleid). Voor de gemeente Harenkarspel betekent dit dat er geen gedoogbeleid wordt gevoerd. Men dient er dan ook van uit te gaan dat tegen een coffeeshop in Harenkarspel daadwerkelijk handhavend zal worden opgetreden (strafvervolging door het Openbaar Ministerie en sluiting door de gemeente).

Uiteraard zijn er bezwaren verbonden aan de ongecontroleerde verkoop van softdrugs zoals via een "wiettaxi" en dergelijke. Die bezwaren worden serieus genomen. Daarom wordt in het overleg met de politie aangedrongen op een verscherpt toezicht en een strak handhavingsbeleid. De bezwaren zijn voor het gemeentebestuur echter geen argument om in strijd met de regionale afspraken toch coffeeshops in Harenkarspel te gedogen. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl