Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 12 Februari 2008 Boeren Wieringerrandmeer mogen er niet op achteruit gaan

Gedeputeerde Staten treffen diverse maatregelen om de boeren tegemoet te komen in hun zorgen over de toekomst van de landbouw door de aanleg van het Wieringerrandmeer. Dat melden zij in een brief aan de LTO die in overleg met de colleges van B&W van Wieringen en Wieringermeer is opgesteld.

De colleges zijn en blijven van mening dat de boeren er door de aanleg van het Wieringerrandmeer niet op achteruit mogen gaan. Over de maatregelen heeft de stuurgroepvoorzitter van de Wieringerrandmeer regelmatig overleg gevoerd met de LTO. Ook bij de uitvoering van de maatregelen wordt deze organisatie nauw betrokken. In overleg met de LTO wordt daarnaast besproken welke landbouwstructuurinstrumenten noodzakelijk en haalbaar zijn. Uitgangspunt daarbij is dat toepassing van die instrumenten substantieel bijdraagt aan een verbeterd perspectief voor de landbouwbedrijven.

Agrarische bedrijven in plangebied

Uit de inventarisatie onder boeren in het plangebied medio vorig jaar, blijkt dat veel boeren hun bedrijf willen voortzetten. De overheden doen er binnen hun mogelijkheden alles aan om een zorgvuldige verplaatsing te faciliteren en willen hierbij zoveel mogelijk maatwerk bieden. De provincie stelt voor een verplaatsingscommissie in te stellen, waarin ook partijen als Domeinen, de LTO en DLG een rol krijgen.

Zowel de boeren die willen verplaatsen als de boeren die hun bedrijf niet voort willen zetten, krijgen een schadevergoeding op basis van de Onteigeningswet. "Alle boeren in het plangebied krijgen een volledige schadeloosstelling", aldus verantwoordelijk gedeputeerde Hooijmaijers.

Agrarische bedrijven grenzend aan plangebied

Ook de aangrenzende landbouwbedrijven mogen er niet in inkomen op achteruit gaan als gevolg van schade die direct aan het randmeer toe te schrijven is. Hierover is een studie uitgevoerd, die de overheden graag met de LTO willen bespreken.

Verder wil de provincie samen met de gemeenten en de LTO een systeem opstellen om de eventuele schade per perceel te kunnen vaststellen. De overheden willen een onafhankelijke commissie instellen, waarin onder andere de LTO vertegenwoordigd is, die op basis van de te verwachten en optredende effecten bekijkt welke maatregelen getroffen moeten worden. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen die de schade kunnen opheffen of compenseren, maar ook uitplaatsing van bedrijven behoort tot de reële mogelijkheden. Mochten deze maatregelen onverhoopt onvoldoende soelaas bieden, dan wordt bekeken of er een schadevergoeding kan worden uitgekeerd.

Als de gemeenteraden en Provinciale Staten een positief besluit nemen over het opheffen van de ontbindende voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst, wordt een Grond Exploitatie Maatschappij opgericht, die aan de slag gaat met het uitvoeren van de maatregelen. Dan wordt ook een voorlichtingsavond georganiseerd waarin een toelichting wordt gegeven over de grondverwerving. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl