Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 28 Maart 2008 Texel schoon, veilig en aantrekkelijk

Regels zijn er met een duidelijk doel: Texel moet veilig en schoon zijn en aantrekkelijk blijven voor bewoners en bezoekers. Het gemeentebestuur heeft er vertrouwen in dat de Texelse burger deze doelstelling onderschrijft en naleeft. Wanneer echter overtredingen worden geconstateerd, wordt direct en consequent opgetreden. In de nota Planmatig Handhaven wordt naast een terugblik op 2007, vooruitgekeken naar handhavingsprojecten voor 2008. Dit collegeadvies wordt 22 april aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wie geconfronteerd wordt met een toezichthouder van de gemeente zal niet direct het gevoel hebben dat hij of zij uit vrije wil klant van de gemeente is. De relatie van de gemeente met haar 'klanten' is in het geval van handhaving niet vrijwillig en ook niet vrijblijvend. Het belang van een individuele burger moet afgewogen worden tegen het algemene belang. Voor 2008 kiest de gemeente een aantal handhavingsprioriteiten waarbij tegemoet gekomen wordt aan de doelstellingen die de gemeente nastreeft met het handhaven van regels: een veilig, schoon en aantrekkelijk Texel. Naast de reguliere handhavingsactiviteiten wordt in 2008 in het bijzonder aandacht besteed aan:

Handhaving veiligheid onderkomens seizoenspersoneel

Diverse bedrijfssectoren op het eiland maken gebruik van seizoenspersoneel. Het spreekt voor zich dat ook deze tijdelijke "bewoners" recht hebben op een onderkomen dat aan alle (veiligheids)eisen voldoet. Het is de bedoeling om voor het seizoen een aantal controles te verrichten die vooral informatief van aard zijn. Tijdens het seizoen vinden de controles op de daadwerkelijke huisvesting plaats.

Opstellen beleid en toezicht op bestaande gebouwenvoorraad

Her en der over het eiland staan diverse gebouwen die volgens de bouwwetgeving niet meer aan de eisen voldoen (bouwvallen). Naast de negatieve uitstraling die dit soort gebouwen heeft op het beeld van Texel kleven er ook gevaren aan dit soort gebouwen. Doel van dit project is om beleid te maken met duidelijke regels en een duidelijke aanpak.

Project bedrijventerrein Oudeschild

Oudeschild kent een van de jongste bedrijventerreinen op het eiland. De bedrijvigheid op dit terrein is flink toegenomen. Dit is een mooie ontwikkeling die zorgt voor een economische impuls. De uitbreiding brengt ook risico's met zich mee. In navolging op vorige jaren, is het de bedoeling om ook dit jaar bedrijven te bezoeken en daarbij meerdere facetten te controleren, zoals brandveiligheid, milieu en bouwtechnische zaken. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl