Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 24 April 2008 Waterschapslijst `Levendig Water` zoekt kandidaten bestuur Hoogheemraadschap

Waterschapslijst “Levendig Water” zoekt kandidaten bestuur Hoogheemraadschap voor efficiënt waterbeheer

De oprichters van de waterschapslijst “Levendig water” zoeken kandidaten voor het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De kandidaten dienen affiniteit met het werk van de waterschappen te hebben. Tevens is bestuurlijke ervaring, een zakelijk en bestuurlijk netwerk, eventueel financiële en/of technische deskundigheid van belang. Voor de bestuursfunctie is beschikbaarheid voor vier jaar nodig.

Alle waterschappen houden van 15 tot 25 november 2008 bestuursverkiezingen. Voor de verkiezing van ingezetenen is een lijstenstelsel ingevoerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de oprichting van een vereniging die de lijst gaat ondersteunen met de werknaam “Levendig water” - niet alleen nu, maar ook voor later. Oprichters zijn LTO Noord, VNO-NCW West/MKB Noordwest-Holland en de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland.

Programmapunten

Levendig water is van belang voor de bevolking voor Hollands Noorderkwartier, maar ook van belang voor het bedrijfsleven. Levendig water betekent stromend, schoon en helder water, van belang voor groei- en productieprocessen, voor mensen, dieren en bedrijven. Levendig water kan ook gevaarlijk zijn; moet dus ingetoomd worden (keren, afvoeren, bergen en vasthouden).

Het Hoogheemraadschap, verantwoordelijk voor het waterbeheer in Noordwest-Holland, doet meer dan alleen maar dijken aanleggen en gemalen bouwen. Het werk heeft steeds meer met ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer en recreatie te maken. Dat betekent soms tegenstrijdige belangen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. In ieder geval dient gestreefd te worden naar een efficiënt, kosteneffectief, adequaat èn veilig waterbeheer, zowel in kwantitatieve (droge voeten) als kwalitatieve zin (water van bepaalde kwaliteit voor drinkwater en processen, koeling en grondstof) tegen betaalbare kosten. Investeringen in het waterbeheer moeten beter op hun rendement worden beoordeeld. Voorts dient het bestuur van het Hoogheemraadschap helder en transparant te zijn en daarover open en actief te communiceren.

Profielschets en aanmelding

De functie van waterschapsbestuurder is een veeleisende functie. De oprichters van de lijst “Levendig water“ zijn op zoek naar kandidaten die geschikt zijn voor én willen plaatsnemen in het bestuur van het Hoogheemraadschap. Naast de voorwaarden zoals genoemd in de waterschapswet (o.a. woonachtig in het gebied van het Hoogheemraadschap, geen lid van provinciale staten, etc.) zijn ook voldoende beschikbare tijd (minimaal 4 dagen per maand voor het Algemeen Bestuur en voor een eventuele zetel in het Dagelijks Bestuur 3 tot 4 dagen per week), ervaring, een zakelijk en bestuurlijk netwerk, eventueel financiële en/of technische deskundigheid en specialistische kennis van groot belang.

Personen die bovengenoemde programmapunten willen uitdragen en de lijst willen vertegenwoordigen, kunnen zich als kandidaat aanmelden bij LTO Noord, de heer ing. E. Lassche, 06 51402129, Nadere informatie, de voorwaarden om in aanmerking te komen, het concept-verkiezingsprogramma, en een aanmeldingsformulier zijn bij hem aan te vragen. Men kan zich aanmelden tot vrijdag 30 mei 2008.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl