Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 13 Mei 2008 Actualiseren van de bestemmingsplannen gemeente Wieringermeer

De gemeente Wieringermeer is momenteel druk bezig met het actualiseren van al haar bestemmingsplannen. Naar verwachting zal 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking treden. Deze wet regelt onder andere dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Het merendeel van de bestemmingsplannen in de Wieringermeer is verouderd (ouder dan 10 jaar). Bij de actualiseringsslag streven wij er tevens naar om het aantal bestemmingsplannen aanzienlijk te verminderen, te komen tot uniforme voorschriften en regels en te komen tot een digitale beschikbaarheid van de bestemmingsplannen.

Het actualisatieproces is in drie hoofdfasen onderverdeeld:

  1. Het opstellen van een Handboek Bestemmingsplannen;
  2. Bestemmingsplannen voor de vier dorpen Kreileroord, Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf;
  3. Bestemmingsplan Buitengebied.

De eerste fase is inmiddels afgerond. In november 2007 heeft de gemeenteraad het Handboek Bestemmingsplannen vastgesteld. Het Handboek vormt een richtlijn voor het eenduidig opstellen van alle bestemmingsplannen voor de gemeente.

Nu de eerste fase is afgerond wordt een begin gemaakt met de tweede fase. Voor elk dorp (Kreileroord, Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf) wordt een bestemmingsplan gemaakt. Het betreft hierbij de bestaande dorpen. De uitbreidingen zoals benoemd in het structuurplan Wieringermeer 2006-2016 zullen separaat worden opgepakt. In januari heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht voor het actualiseren van de bestemmingsplannen voor de vier dorpen gegund aan het stedenbouwkundige bureau VVK architectuur en stedenbouw bv te Amsterdam.

Het stedenbouwkundige bureau is momenteel bezig met het inventariseren van de vier dorpen. Dit geschiedt zowel van achter het bureau als in het veld. Het kan dus voorkomen dat u mensen van het stedenbouwkundige bureau buiten tegen zal komen.

De planning is om medio 2008 de ontwerpbestemmingsplannen voor de vier dorpen ter inzage te leggen. In deze periode zal tevens per dorp een voorlichtingsavond worden gegeven. Naar verwachting zullen begin 2009 de bestemmingsplannen worden vastgesteld.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan. Het is namelijk het enige ruimtelijke plan dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen en het bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond.

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen; toelichting, plankaart en de voorschriften. De toelichting is er voor om de bedoeling van het plan te verduidelijken. De juridische kracht komt voort uit de voorschriften en de plankaart. Op de plankaart wordt de precieze bestemming aangegeven. De voorschriften geven de regels die aangehouden moeten worden voor die bestemming. Er zijn allerlei soorten regels mogelijk over bijvoorbeeld de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte, de manier waarop de grond en de opstallen gebruikt mogen worden. (Bron: Gemeente Wieringermeer)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl