Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 19 Mei 2008 Vier Texelse projecten ontvangen geld uit Waddenfonds

In oktober 2007 zijn door diverse instanties op Texel in totaal 19 Waddenfonds projecten ingediend. Van deze 19 projecten zijn er in totaal 4 gehonoreerd. Dit heeft Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu bekend gemaakt. Het gaat om de projecten Redoute en Lunette 1e fase Gouden Driehoek, Gouden Driehoek, Waddenzeeschool en Elektriciteit opwekken uit stromingsenergie in de Waddenzee. In totaal zijn 106 projecten bij het Waddenfonds ingediend.

De totale kosten van deze projecten bedragen ruim € 9,04 miljoen. Hiervan wordt € 3 miljoen bijgedragen vanuit het Waddenfonds. De provincie Noord-Holland draagt nog 0,3 miljoen bij als cofinanciering zodat er voor de vier Texelse projecten in totaal € 3,3 miljoen beschikbaar komt. Negentien projecten in het Waddengebied krijgen samen € 40,5 miljoen uit het Waddenfonds. Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu maakte vandaag bekend welke projecten op basis van kwaliteit zijn geselecteerd.

Doel van het Waddenfonds is zoveel mogelijk goede projecten te starten op een zo breed mogelijk terrein. De uitgekozen projecten zijn op alle vier doelen van het Waddenfonds gericht: versterking van natuur en landschap, verhoging van de veiligheid, verbetering van de economie verbetering en van energie- en kennishuishouding. De projecten liggen verspreid over het hele Waddengebied. De helft van het budget gaat naar tien projecten gericht op natuur en landschap. Het is de bedoeling dat tijdens de Toogdag, die dit jaar op 21 juni plaats vindt in Den Helder, wordt ingegaan op gehonoreerde projecten.

Toekenningsprocedure

Tot 19 oktober 2007 konden projectvoorstellen worden ingediend, hetgeen 106 projectvoorstellen opleverde. De Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds (ondergebracht bij de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV) beoordeelde vervolgens namens minister Cramer de aanvragen op ontvankelijkheid. De 67 ontvankelijke projecten zijn daarna inhoudelijk beoordeeld door de Adviescommissie Waddenfonds onder voorzitterschap van de heer L.M.L.H.A. Hermans, voorzitter MKB Nederland. Op 13 maart 2008 is het advies van de Adviescommissie Waddenfonds aangeboden aan minister Cramer. Zoals in de Wet op het Waddenfonds is vastgelegd heeft minister Cramer daarna het advies ter beoordeling voorgelegd aan een commissie bestaande uit noordelijke bestuurders, die samenwerken in het Regionaal College Waddengebied, en vertegenwoordigers van relevante organisaties op het terrein van natuur- en milieubescherming, kennis en economische belangenbehartiging.

Deze commissie, onder voorzitterschap van mevrouw Schokker-Strampel, heeft op 11 april haar oordeel over het advies uitgebracht. Minister Cramer heeft vervolgens - na overleg met andere betrokken ministers - besloten het advies van de Adviescommissie integraal over te nemen en 19 projecten subsidie toe te kennen. Het volledige advies van de Adviescommissie Waddenfonds en het oordeel daarover van de noordelijke commissie zijn te downloaden via www.minvrom.nl/waddenzee.

Het Waddenfonds maakt extra investeringen mogelijk in projecten op ecologisch en economisch gebied in en rond de Waddenzee. Het Waddenfonds heeft een bedrag van 800 miljoen voor een periode van 20 jaar beschikbaar. Bij deze eerste toekenningsronde kwamen alleen niet-economische activiteiten voor subsidie in aanmerking. De Europese Commissie moet de regeling voor economische activiteiten immers nog goedkeuren. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl