Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 26 Mei 2008 Honderden miljoenen extra voor Noord-Hollandse samenleving - Lentenota 2008

Gedeputeerde Staten willen flink extra investeren in de Noord-Hollandse samenleving. Zij stellen aan PS voor om zo'n € 700 miljoen bruto vrij te maken om knelpunten in Noord-Holland, zoals het fileprobleem, sneller en duurzaam aan te pakken, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het klimaat. Zij denken daarbij aan investeringen in wegen, openbaar vervoer, sociaal-culturele infrastructuur en het landelijk gebied.

Dat blijkt uit de Lentenota, die het college vandaag heeft gepresenteerd. "Noord-Hollanders kunnen veel resultaten van onze acties van de afgelopen jaren oogsten, zoals de verbeterde bereikbaarheid van Alkmaar. Deze lente gaan we weer zaaien voor nieuwe resultaten!", aldus Ton Hooijmaijers, gedeputeerde Financiën.

In deze nota (een voorloper op de begroting) stellen GS verder aan PS voor dit jaar onder meer € 29 miljoen uit te trekken voor het vervangen van oude bruggen en sluizen, € 600.000 voor de bestrijding van de iepziekte en € 1,7 miljoen extra voor het verbeteren van het Openbaar Vervoer in Huizen en Velsen.

Voor de periode 2009-2012 verwacht de provincie zo'n € 19 miljoen voor nieuw beleid beschikbaar te hebben. Hiermee wil het college onder meer bewerkstellingen dat in alle regio's in Noord-Holland bemoeizorg kan worden geboden aan kinderen uit risicogezinnen die zorg mijden. Ook wil het college dit geld graag inzetten voor het versterken van de landbouw- en visserijsector en de kenniseconomie en het organiseren van een grote Europese Conferentie over de Noordzee in Noord-Holland.

Extra investeringsimpuls

In 2004 besloten Provinciale Staten tot de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland om een aantal knelpunten in Noord-Holland versneld op te lossen. GS stellen aan PS voor om de Extra Investeringsimpuls een vervolg te geven in de vorm van een investering in de kwaliteit van de Noord-Hollandse samenleving. Het gaat dus niet meer alleen om het sneller aanpakken van knelpunten, maar ook om het rekening houden met de gevolgen van investeringen voor de duurzaamheid, in het bijzonder het klimaat. Na de zomer komt het college met een concreet voorstel voor de verdeling van het geld. Een groot deel van de

€ 700 miljoen wordt gedekt uit de hogere opbrengsten uit de opcenten (doordat er meer en zwaardere auto's zijn dan eerder geraamd). Voor het overige deel zou de provinciale belasting met drie opcenten moeten worden verhoogd.

Opcentenverhoging

De opcentenverhoging betekent voor de meest autobezitters een gemiddelde belastingverhoging van ca. € 7,50 per jaar vanaf 1 april volgend jaar. Voor een Peugeot 206 moet bijvoorbeeld € 4 per jaar meer worden betaald en voor een zware auto als een Hummer ca. € 32. Daarmee blijft Noord-Holland nog steeds de provincie met de laagste opcenten.

Verdere besluitvorming

Behandeling van de lentenota in de Statencommissies vindt eind mei/begin juni plaats. PS nemen op 16 juni een besluit. Op 26 augustus wordt de ontwerpbegroting door GS vastgesteld. Na de zomer wordt tevens een uitgewerkt voorstel voor de investeringsimpuls door GS aan PS voorgelegd. Vervolgens vindt behandeling hiervan plaats in de Statencommissies. Op 10 november nemen PS een besluit over het begrotingsvoorstel. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl