Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 03 Juni 2008 Eerste procedure Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein

In de hoek van het Noordhollands kanaal, de Kooybrug en de N99 komt een Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein. De gemeente Den Helder werkt nauw samen met de provincie Noord-Holland, de gemeente Anna Paulowna, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Heijmans Vastgoed aan de ontwikkeling hiervan.

Het nieuwe bedrijventerrein ligt op het grondgebied van de gemeente Anna Paulowna en biedt ruimte aan bedrijven die een directe relatie hebben met het water en de haven. Dit kunnen bedrijven uit de regio zijn die op hun huidige locatie niet verder kunnen groeien. Maar vooral ook is er ruimte voor nieuwe bedrijven van buiten, die met hun komst een nieuwe economische impuls brengen.

Uitwerking plannen

De ontwikkeling van het bedrijventerrein speelt al enige jaren. De gemeenteraad van Anna Paulowna heeft in augustus 2007 de uitgangspunten voor verdere ontwikkeling van het terrein vastgesteld. Deze uitgangspunten worden nu meegenomen in het actualiseren en uitwerken van de plannen. Er moet duidelijkheid ontstaan over het type bedrijven dat zich op het terrein kan vestigen, de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van het terrein en de ontsluiting van het weg- en waterverkeer. Uiteindelijk moet dit leiden tot een realisatieovereenkomst tussen de ontwikkelaars. Met de gemeenten worden aparte overeenkomsten gesloten.

Doorlopen procedures

Voordat sprake kan zijn van aanleggen van het terrein, moeten diverse procedures worden gevolgd. De MER-procedure (zie de bekendmakingen elders in deze krant) is hiervan de eerste. Doordat het terrein op grondgebied van de gemeente Anna Paulowna ligt, wordt de MER-procedure uitgevoerd onder de bevoegdheid van deze gemeente. Omdat de locatie direct grenst aan de gemeente Den Helder, is besloten de startnotitie voor de MER-procedure ook in Den Helder ter inzage te leggen. Eventuele zienswijzen kunnen uitsluitend aan het college van B&W van de gemeente Anna Paulowna worden gericht.

Nieuw bestemmingsplan

Voor het gebied moet ook een nieuw bestemmingsplan komen. Begin 2009 wordt de vaststelling van het ontwerp hiervan verwacht. In het najaar van 2009 kan het terrein dan bouwrijp gemaakt, waarna in 2010 de uitgifte kan starten. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl