Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 27 Augustus 2008 Inventarisatie bestaand gebruik Waddenzee en Noordzeekustzone

De Projectgroep Natura 2000 Waddengebied heeft conceptlijsten opgesteld met inventarisatie van het 'bestaand gebruik' in de Natura 2000 gebieden Waddenzee en de Noordzeekustzone. De effecten van het bestaand gebruik zullen worden getoetst aan de natuurdoelen, inclusief bestaand gebruik buiten het gebied als door gebruik schadelijke werking op het Natura 2000 gebied wordt verwacht. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk bestaande activiteiten op te nemen in het beheerplan zodat deze activiteiten vrijgesteld zijn van vergunningplicht.

De inventarisatie heeft geleid tot conceptlijsten met bestaand gebruik voor de Waddenzee / Noordzeekustzone alsmede voor de Waddeneilanden. Rijkswaterstaat heeft de inventarisatielijsten bestaand gebruik en de voortoets bestaand gebruik op Interwad gezet. U kunt deze documenten vinden op www.waddenzee.nl, via Overheid / Beheer / Natura 2000 / Communicatie. Een uitdraai van de documenten ligt tevens ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis aan de drs. F. Bijlweg 20. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl