Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 22 September 2008 Provincie Noord-Holland investeert 760 miljoen extra

Onder het motto 'Bouwen aan de toekomst van Noord-Holland' presenteerden Gedeputeerde Staten vandaag hun plannen. In de 'dokterswoning' van het Provinciehuis, omdat dat laatste momenteel gerestaureerd wordt. Ter plekke metselden de gedeputeerden gezamenlijk een muur, onderwijl toelichtend waarvoor elk van hen het extra geld gaat inzetten. Een groot deel van deze extra investering wordt gedekt door de hogere opbrengsten uit de opcenten, veroorzaakt doordat er meer en zwaardere auto&rs quo;s zijn dan eerder werd geraamd. Het overige deel (zo’n € 240 miljoen) komt uit een verhoging met 3 opcenten van de motorrijtuigenbelasting. Hiermee blijft Noord-Holland overigens nog steeds de provincie met de laagste opcenten.

Wegen en OV

De provincie investeert 160 miljoen in wegen, voor een betere doorstroming van het verkeer in Noord-Holland en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast gaat 140 miljoen naar hoogwaardige openbaarvervoerverbindingen, onder andere tussen Haarlem en IJmuiden.

Sociaal-cultureel

In totaal gaat 48 miljoen naar sociaal-culturele projecten. Tien miljoen daarvan investeert de provincie in projecten op het gebied van jeugd: het ontwikkelen van een 'jeugdmonitor', het aantrekkelijker maken van werken in de jeugdzorg en het opzetten van een stageloket. Ook voor de restauratie en ontwikkeling van de Stelling van Amsterdam en het inrichten van bezoekerscentra is 10 miljoen gereserveerd. De overige 28 miljoen gaat naar het opzetten van een archeologisch informatiecent rum/depot voor archeologische vondsten, behoud van Noord-Hollandse erfgoed-iconen, vernieuwen van de zorg en het ontwikkelen van een virtueel Noord-Hollands museum.

Groen

In 'Groen' investeert de provincie 48 miljoen extra. Met dit geld wil de provincie onder meer de kwaliteit van natuurgebieden verbeteren en recreatiegebieden toegankelijker maken. Ook kleine initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van het platteland bekostigt de provincie met dit geld. Voor de bescherming van het landschap en weidevogels trekt de provincie 15 miljoen uit.

Duurzaamheid

In totaal 50 miljoen investeert de provincie in verduurzaming: stedelijke vernieuwing, ‘Greenport Aalsmeer’, bodemsaneringsprojecten en nieuwe initiatieven en projecten op het terrein van duurzame energie. De gemeente Texel krijgt geld voor het ontwikkelen van duurzame energietechnieken. De provincie gaat een fonds opzetten waaruit leningen voor klimaatbesparende maatregelen bekostigd kunnen worden. Naar het veiliger én aantrekkelijker maken van de Noord-Hollandse kust door het aanpakken van de ‘Zwakke Schakels’ gaat 10 miljoen.

Huisvesting provincie

De huisvesting van de provincie is aan renovatie toe. In totaal wordt 50 miljoen geïnvesteerd in het opknappen van het gebouw aan het Houtplein en in nieuwbouw aan de Dreef in Haarlem. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl