Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 25 September 2008 Provincie Noord-Holland zet stevig in op jeugdzorg

Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin erkent dat de groei van de wachtlijsten extra geld vereist. Incidentele middelen zijn niet toereikend. Er komt daarom een structurele bijdrage van het Rijk van € 3,8 miljoen in 2009. De provincie legde al eigen geld bij en blijft dat ook in 2008 en 2009 doen.

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn dit jaar weer toegenomen. Dit is ook sterk zichtbaar in Noord-Holland. Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders kunnen niet één specifieke oorzaak voor deze groei aanwijzen. Het aantal indicaties voor ambulante zorg, voor daghulp en dag- en nachthulp is gestegen. Ook het aantal OTS-en (ondertoezichtstellingen) is toegenomen. Een van de redenen voor de groei kan zijn dat jeugdzorg tot nu toe geen structurele oplossing voor de wachtlijsten kan bieden met incidenteel geld.

Structureel meer geld

De minister heeft met de provincie afgesproken het budget voor jeugdzorg structureel te verhogen zodat de groei in de jeugdzorg in 2008 en 2009, van respectievelijk 7,8% en 8,2%, opgevangen kan worden. In 2010 gaat een nieuwe financieringssysteem voor de jeugdzorg van start (systeem Kaiser). Het benodigde landelijke budget voor de jeugdzorg wordt dan gebaseerd op jaarlijkse prognoses van het SCP van de vraag naar jeugdzorg. De groei van de vraag naar jeugdzorg wordt dan meegefinancierd.

Naast een structurele verhoging stelt de minister tevens voor 2008 en 2009 een incidenteel bedrag van in totaal € 2,4 miljoen ter beschikking om de wachtlijsten terug te dringen.

De provincie voelt een grote verantwoordelijkheid voor de kinderen in de jeugdzorg. Al sinds de invoering van de Wet op de Jeugdzorg in 2005, waarin de provincies de verantwoordelijkheid kregen voor de jeugdzorg, zet de provincie extra eigen geld in, omdat de rijksmiddelen niet toereikend zijn.

Verwijsindex

Provincie Noord-Holland zet in 2009 € 1 miljoen in voor bemoeizorg (de zorg voor gezinnen, die deze zorg niet vragen, maar die daarin actief benaderd worden). Daarnaast investeert de provincie in een risicosignaleringssysteem (ofwel Verwijsindex) voor alle Noord-Hollandse gemeenten met uitzondering van de gemeenten die vallen binnen de Stadsregio Amsterdam. Wij schaffen het systeem aan en dragen zorg voor de implementatie bij gemeenten. Met de Verwijsindex wordt inzichtelijk bij welke instanties een kind is aangemeld. Voor de implementatie van de Verwijsindex is in totaal € 5 miljoen beschikbaar.

Transferium

Ook draagt de provincie € 9 miljoen bij aan de bouw van Transferium, de gesloten jeugdzorginstelling. Er wordt ondersteuning geboden aan gemeenten bij de opzet van de Centra voor Jeugd en Gezin. En de provincie investeert in en ondersteunt bij de preventieactiviteiten van gemeenten (jaarlijks € 1,4 miljoen).

Gedeputeerde Sascha Baggerman: "Mijn verwachting is dat we de toestroom in de jeugdzorg kunnen beperken door meer te investeren in de preventie. Bijvoorbeeld door ouders opvoedingsondersteuning te bieden. Hierdoor kunnen we de aanspraak op de langdurige, zware en daarmee ook dure jeugdzorg in de toekomst hopelijk terugdringen."

Provincie Noord-Holland spant zich de komende periode tot het uiterste in om met de extra middelen en een goede aansluiting tussen het jeugdbeleid van gemeenten en de jeugdzorg van de provincie alle kinderen de zorg te bieden die ze nodig hebben. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl