Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 07 Oktober 2008 Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2009 - 2013

Gedeputeerde Staten (GS) willen € 15 miljoen investeren in het beter geleiden van verkeer, zodat het makkelijker en ook sneller kan doorrijden.

Dit is een van de voorstellen die GS doen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) voor de periode 2009 - 2013.

Hierin geven zij aan in welke projecten op het gebied van infrastructuur zij willen investeren.

GS stellen onder meer voor in de periode 2009 - 2013 € 15 miljoen te reserveren voor uitvoering van maatregelen op het gebied van netwerkmanagement. Dit is een manier om het verkeer beter te geleiden, zodat de doorstroming verbetert. Samen met andere overheden zal de provincie onderzoeken welke maatregelen knelpunten op het wegennetwerk kunnen oplossen.

Verkeerslichten afstemmen op verkeersaanbod

Daarnaast neemt de provincie ook andere maatregelen, zoals het slimmer afstellen van verkeerslichten, het plaatsen van elektronische panelen met actuele weginformatie voor automobilisten en het inrichten van een zogenoemde verkeerscentrale. Dit is een centrale plek waar verkeerslichten worden afgestemd op het verkeersaanbod. Nu zijn de verkeerslichten volgens een vast ritme afgesteld. Door de centrale is het mogelijk in te spelen op grote verkeersstromen. De invoering van dit systeem gebeurt fasegewijs en is in eerste instantie vooral gericht op wegen met een groot verkeersaanbod.

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur

De provincie heeft een groot aantal wegen, vaarwegen, busbanen en fietspaden in eigendom. Naast het beheer en onderhoud van deze infrastructuur heeft de provincie veel projecten in voorbereiding en uitvoering om de provinciale infrastructuur te verbeteren en uit te breiden. Deze projecten zijn opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI).

Het volledige PMI is te vinden onder Verkeer en Vervoer op www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl