Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 18 December 2008 Projecten op Texel vertraagd door mogelijke aanwezigheid munitie

De aanleg van twee duikers op Texel is vertraagd. Deze doorsteken moeten zorgen voor een verbinding tussen polder Eijerland en polder Het Noorden en moeten daarmee de afwatering verbeteren. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier†heeft de afgelopen jaren flink geínvesteerd in een goed functionerend watersysteem op Texel.

Historisch onderzoek heeft aangetoond dat er mogelijk explosieven in de grond voorkomen als geschutmunitie, handgranaten en klein kaliber munitie. In de Tweede Wereldoorlog is er tijdens de opstand van de Georgiërs tegen de Duitsers veel gevochten rondom het Eijerlandskanaal.

Betere aansluiting op gemaal

Tussen de polder Eijerland en Het Noorden en tussen de polder De Eendracht en Het Noorden komen in de voet van de dijk twee duikers. Eén loopt straks parallel aan het Eijerlandskanaal ter hoogte van de boerderij Klein Zeeland en één door de dijk van het Eijerlandskanaal ter hoogte van de Hogezandskil. De duikers moeten ervoor zorgen dat bij extreme regenval het water in het Eijerlandskanaal deels via gemaal Krassekeet kan worden afgevoerd richting Waddenzee zodat gemaal De Cocksdorp minder belast wordt.

De capaciteit van gemaal Krassekeet is onlangs verhoogd van 300 naar 375 kubieke meter water per minuut. Bij de extreme regenval van begin oktober heeft het gemaal in een relatief korte tijd het water kunnen wegpompen. Hierdoor is de wateroverlast op Texel beperkt gebleven. Als de twee doorsteken al gerealiseerd waren, was er waarschijnlijk geen noodpomp nodig geweest bij het gemaal De Cocksdorp.

Historisch onderzoek

Tijdens de voorbereiding van de projecten wees een agrariër het hoogheemraadschap op het feit dat er in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten is rondom het Eijerlandskanaal tijdens de opstand van de Georgiërs tegen de Duitsers. Het hoogheemraadschap heeft vervolgens door T&A Survey BV historisch onderzoek laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat er een wezenlijk risico is dat er op de locaties waar de doorsteken moeten komen, explosieven aanwezig kunnen zijn.

Aanvankelijk zouden de werkzaamheden dit najaar starten en begin december gereed zijn. Door de mogelijke aanwezigheid van explosieven moeten de projecten echter opnieuw aanbesteed worden aan een aannemer die bevoegd is om eventuele explosieven op te sporen en te verwijderen.

De aanbesteding waarvoor drie aannemers zijn aangeschreven, is op 18 december. Het hoogheemraadschap verwacht nu in januari met de aanleg van de buizen te kunnen starten.

Overige waterprojecten Texel

Met de aanleg van de doorsteken rondt het hoogheemraadschap de uitvoering van een groot aantal waterprojecten op Texel af die moeten zorgen voor minder wateroverlast bij extreme regenbuien. Langs het Eijerlandskanaal ter hoogte van het terrein van Staats-bosbeheer (Dorpszicht) wordt momenteel een natuurvriendelijke oever gegraven. Ook werkt het hoogheemraadschap aan een omleiding vanhet water uit de Postsloot naar het Eijerlandskanaal, zodat de waterkwaliteit van de Roggesloot verbetert.

Dit jaar zijn langs het Eijerlandskanaal en rondom boerderij Nieuw Breda natuur-vriendelijke oevers aangelegd en ten westen van Oosterend is een waterplas van 2,5 hectare gegraven (waterberging Oosterkolk). Ook is de capaciteit van gemaal Krassekeet vergroot. †

†In 2007 heeft het hoogheemraadschap natuurvriendelijke oevers aangelegd langs de Westerboersweg en aan de zuidzijde van de Hogezandskil. Ook is toen een halve hectare waterberging bij hotel Tatenhove gerealiseerd. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl