Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 20 Januari 2009 Samenwerking in de sector Zorg

Opm: bericht bijgewerkt 22 Januari 2009

Toenemend tekort werknemers in de zorg Noord-Holland Noord een feit

De regio Noord-Holland Noord zal, bij ongewijzigd beleid, rekening moeten houden met een oplopend tekort aan verzorgend personeel. Naast verzorgenden (niveau 3) zullen tekorten ontstaan aan sociaal pedagogisch werkenden en maatschappelijk dienstverleners (HBO-niveau). Bovendien vergrijst het personeelsbestand van zorgwerknemers in een aanzienlijk tempo. Het aantal mensen dat kiest voor een baan of een opleiding in de zorg houdt deze groei niet bij. Dit blijkt uit de arbeidsmarktverkenning zorg 2008, die het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) onlangs heeft laten uitvoeren.

Ontwikkelingen regionale arbeidsmarkt

Rian van Dam, wethouder van de gemeente Alkmaar en voorzitter van het RPA-NHN: "In de afgelopen jaren is in Noord-Holland Noord geen arbeidsmarktonderzoek specifiek voor de zorg verricht. Dit terwijl de zorgaanbieders gezamenlijk één van de grootste werkgevers in de regio vormen én er gesignaleerd wordt dat er personele tekorten zullen ontstaan. Om nader te kunnen definiëren waar en op welke niveaus die tekorten zich zullen manifesteren heeft het RPA-NHN het initiatief genomen om een arbeidsmarktverkenning zorg te laten uitvoeren. Met de informatie uit de verkenning kunnen de werkgevers in de zorg samen met het onderwijs, gemeenten en UWV WERKbedrijf anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de zorg."

Toenemende vraag naar zorg

De vraag naar zorg wordt de komende jaren vooral beïnvloed door de verdergaande vergrijzing van de bevolking. Daarmee gepaard gaat een toename van het aantal chronisch zieken. De omvang van de bevolking neemt maar weinig toe. Mensen worden niet alleen ouder, ze blijven ook langer thuis wonen en blijven over het algemeen langer gezond. De verwachting is dat de vraag naar zorg en naar personeel de komende jaren blijft toenemen, maar met hoeveel is minder eenduidig.

Populariteit onderwijs

De populariteit van het zorg en agogisch onderwijs (MBO niveau) is in de regio Noord-Holland Noord relatief groot. In 2007 was het aandeel leerlingen dat een verpleegkundige, verzorgende of sociaal-agogische opleiding volgt onder alle MBO-leerlingen circa 24%. Ter vergelijking: op landelijk niveau kiest circa 20% voor een MBO-opleiding in zorg en welzijn. Het sociaal-agogisch werk is overigens (in alle regio's) het meest populair, de belangstelling voor de "traditionele" zorgopleidingen wordt minder.

Gezamenlijke aanpak

Rian van Dam: "Gezien het grote beslag dat zorg en welzijn nu al legt op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord zullen zorgwerkgevers, onderwijsinstellingen én uitkerende instanties gezamenlijke inspanningen moeten verrichten om de vraag naar en het aanbod van zorg in evenwicht te brengen. Om de dreigende tekorten het hoofd te bieden en in te spelen op de specifieke regionale situatie, wordt aan de werkgevers in de zorg aanbevolen zich te verenigen. Middels deze samenwerking is het mogelijk om bijvoorbeeld PR- en imago activiteiten te ontplooien, gericht op het aantrekken en behoud van medewerkers. Daarnaast kunnen gezamenlijke arrangementen worden ontwikkeld op het gebied van personeelsbehoud en -ontwikkeling." In het rapport van de arbeidsmarktverkenning wordt een aantal concrete activiteiten genoemd die uitval kunnen verminderen en de samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen verbetert.

Het volledige rapport zenden kan gedownload worden vanaf de site: www.rpa-nhn.nl/nieuws

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl