Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 26 juni 2009 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Investeren in waterveiligheid, beperkte lastenstijging

Noord-Holland zal de komende jaren verder worden beveiligd tegen mogelijke wateroverlast. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier investeert fors in het versterken van dijken, betere wateropvang en wateraan- en afvoer. De vergroting van stuwen en gemalen, alsmede aanpassingen aan zuiveringen staan op het programma. Zo werkt HHNK aan het welzijn van de Noord-Hollanders.

Noord-Holland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Zonder de bescherming van stevige dijken en duinen zou ons leven niet mogelijk zijn. Door de toegenomen welvaart en de groei van de bevolking zijn er nieuwe maatregelen nodig, zeker nu de zeespiegel stijgt en stormen en regenbuien heftiger zijn. Het hoogheemraadschap zorgt voor afvoer van regenwater, maar ook voor aanvoer in periodes van droogte. Daarnaast zorgen we voor schoon water en het beheer van wegen. Naast deze kerntaken voert het hoogheemraadschap programma's uit van de rijksoverheid. Zo is vorig jaar 30 miljoen van de 95 miljoen investeringen door derden betaald.

Meer overleg

De aan de tekentafel bedachte programma's blijken in de praktijk veel gecompliceerder te zijn, door nieuwe wetgeving en afweging van belangen van wonen en werken, natuur en recreatie. Dijkgraaf Luc Kohsiek: 'Programma's en investeringen kregen eerste planningen mee. De politiek is ambitieus en wij zijn voortvarend begonnen die projecten door te voeren. De praktijk blijkt toch vaak anders. Er is veel meer studie en voorbereiding en veel meer overleg nodig dan iedereen had gedacht. Inwoners en gemeenten zeggen 'ja' tegen veiligheid, maar het is toch anders als het werk bij jou in de buurt is. We steken veel meer tijd in overleg, ook met betrokken gemeentes, met belangenorganisaties en bewoners. We willen geen haastwerk leveren en actualiseren zo nodig de planningen."

Het hoogheemraadschap kijkt kritisch naar de eigen kosten. Afgesproken is een forse besparing op inkoop en efficiencyverhoging te realiseren. Een nieuw centraal kantoor in Heerhugowaard vervangt in 2011 de huidige drie vestigingen in Hoorn, Edam en Heerhugowaard.

Waterschapslasten

De maatregelen omtrent de programma's maken het mogelijk de stijging van de waterschapslasten klein te houden. Het bestuur wil uitdrukkelijk rekening houden met de economische crisis, dat wil zeggen met de koopkracht van burgers en de positie van (agrarische) bedrijven.

Volgend jaar is de stijging 5%, waarvan de taak zuivering het meest krijgt toebedeeld. In 2011, 2012 en 2013 is de stijging telkens 4%. Daarvan is 2,5% inflatiecorrectie.

Projecten

Veel projecten zijn onderdeel van een van de grote programma's voor de Waterveiligheid, Voldoende water, Schoon water en Veilige wegen. Voorbeelden van concrete projecten en activiteiten binnen het beheersgebied zijn:

* De versterking van 118,7 km duinen en dijken van Egmond tot Amsterdam. Inmiddels is de†Havendijk in Den Helder gereed en wordt er hard gewerkt aan de dijk tussen Hoorn-Enkhuizen. Andere dijken zijn in voorbereiding.

* Boezemkades. De 1050 km dijken van de boezems, die het polderwater afvoeren naar buitenwater, zijn op de hoogste veiligheidsnormen getoetst. De zwakste plekken, een totaalafstand van circa 64 km, worden† de komende jaren versterkt.†

* Bestrijding wateroverlast. Inmiddels 20 polders op orde (stuwen en gemalen, berging en baggeren). Uiteindelijk moeten†120 polders gereed zijn wat betreft peilbesluiten, indeling van polder- en peilvakgrenzen en alternatieve en technische maatregelen.

* Actualiseren peilbesluiten. Bij het actualiseren van de de peilbesluiten zullen de afwegingen tussen functies als natuur, landbouw en woningbouw worden meegenomen. Het hoogheemraadschap is† bezig met een inhaalslag.

* Baggeren. In 2008 zijn achterstanden ingelopen, zowel in kubieke meters (900.000) als in financiële zin. Grote werken als Alkmaar, Waardkanaal en de Hogekwelvaart vinden dit jaar plaats. Met alle 40 gemeentes in ons werkgebied vindt overleg plaats over de invulling van het programma. Het niet of later beschikbaar zijn van depots leidt tot vertragingen.

* Rioolwaterzuivering. De capaciteit van de zuiveringen Stolpen en Zaandam-Oost is in 2008 met 45 procent vergroot. De zuivering†Wervershoof krijgt een uitbreiding van 40%. De komende jaren zullen ook andere zuiveringen worden aangepakt. Er is een onderzoek gestart naar de toekomst van de afgeschreven slibdrooginstallatie in Beverwijk.

* Verkeersveiligheid. Door verschillende maatregelen is het aantal dodelijke slachtoffers met 28% gedaald. Het aantal ongevallen is met een derde afgenomen, het aantal slachtoffers (ernstig en niet-ernstig) met 15% gedaald. Komende periode worden onder andere De Kerspelweg (Drechterland) en Driehuizen (Wervershoof) aangepakt.† Daarna volgen weer andere wegen om de verkeersveiligheid in ons gebied nog verder te verbeteren. Andere wegen volgen. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl